รูปภาพและวีดีทัศน์กิจกรรม

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พื้นที่เชื่อมต่อภาคกลางและปริมณฑล กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 1)

จัดประชุมที่ จังหวัด ปทุมธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

รูปภาพ

คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด

วีดีทัศน์

คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูวีดีทัศน์และดาวน์โหลด

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM