ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง พร้อมศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น : พื้นที่เชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มที่ 2 ครั้งที่ 1 (11 พฤศจิกายน 2564)

ประกอบด้วย 6 จังหวัด ได้แก่ ประทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปราการ, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี  

วันนี้ (11 พ.ย.64) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กลุ่มที่ 1) งานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) โดยมี นายไพจิตร โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ตามที่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงการงานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง และงานศึกษาปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษโดยใช้เงินทุนค่าธรรมเนียนผ่านทาง พร้อมการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Pre-Feasibility Study)

 โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอร่างแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-MAP) และนำเสนอความก้าวหน้าผลของการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ และผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Pre-Feasibility Study) ในเส้นทางตามแผนแม่บทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย
1.เส้นทาง MR 10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 และ เส้นทางเชื่อมต่อวงแหวนรอบที่ 2 และ 3 ได้แก่ บ้านแพ้ว-ปากท่อ และ บางปะอิน-สุพรรณบุรี
2.เส้นทาง MR 1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงนครสวรรค์-นครปฐม
3.เส้นทาง MR 6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) ช่วงจตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี กรมทางหลวง 

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้จัดประชุมตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยแบ่งการประชุม เป็นห้องประชุมหลัก ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม โดยได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ดังกล่าว เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ให้ทุกท่านได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในวันนี้

ดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอได้ที่ >>

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุเทน ป้านสกุล
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja