ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง พร้อมศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น : พื้นที่ภาคใต้ กลุ่มที่ 3 ครั้งที่ 1 (17 พฤศจิกายน 2564)

ประกอบด้วย 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร และระนอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง ร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3 งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยใช้เงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง เป็นนการประชุมในรูปแบบทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากโรงแรงนานาบุรี อ.เมือง  จ.ชุมพร มีผู้ร่วมเข้าประชุมทั้งจังหวัดชุมพรและระนอง

สำหรับการพัฒนาโครงข่ายแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง หรือ MR-Map มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เขตทางที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ลดการเวนคืนพื้นที่โดยไม่จำเป็น พัฒนาความเจริญไปสู่พื้นที่ใหม่ ปรับปรุงการเชื่อมต่อโครงข่าย รวมทั้งเพิ่มความสะดวก คล่องตัว และความปลอดภัย สำหรับผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า แก้ปัญหาทางรถไฟในเขตเมือง และปรับปรุงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศของโครงข่าย

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ คือ ลดการเวนคืนและแบ่งแยกชุมชน เพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาคและการขนส่งระหว่างประเทศ ลดระยะเวลาในการเดินทางและขนส่ง  ลดปัญหาการจราจรติดขัดที่เกิดขึ้นทั้งในเขตเมืองและบริเวณด่านชายแดน  และพัฒนาความเจริญไปสู่พื้นที่ใหม่ โดยใช้การเชื่อมโยงการเดินทางหลากหลายรูปแบบ 

นายชุมโชค  นันทวิชิต  ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า การพัฒนาโครงข่ายแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(Motor way) ร่วมกับระบบราง หรือ MR-Map แบ่งเป็น 10 เส้นทาง ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตก กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ 6,940 กิโลเมตร แบ่งเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง 4,720 กิโลเมตร

ในส่วนของชุมพร-ระนอง อยู่ในเส้นทาง MR 8 แนวเส้นทางวางตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมต่อท่าเรือทั้ง 2 ฝั่งทะเล คือฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน (Land Bridge) รองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ หรือ SEC รวมระยะทาง 94 กิโลเมตร จุดเริ่มต้นของโครงการบริเวณแหลมรั่ว ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร ผ่าน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ไปสิ้นสุดโครงการที่บริเวณอ่าวอ่าง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง  ซึ่งเส้นทางที่ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควนแม่ยายหม่อน จะมีการเจาะอุโมงค์ 2 ประเภท  คือ 

1. อุโมงค์รถยนต์ มี 3 แห่ง ได้แก่ แห่งที่ 1 ความยาว 1.7 กิโลเมตร แห่งที่ 2 ความยาว 3.6 กิโลเมตร อยู่ในเขต อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร และแห่งที่ 3  ความยาว 4.7 กิโลเมตร อยู่ในเขต อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร และ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง  

2. อุโมงค์รถไฟ มี 2 แห่ง คือ แห่งที่ 1  ความยาว 1.5 กิโลเมตร อยู่ในเขต อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร และ แห่งที่ 2 ความยาว 8.5 กิโลเมตร อยู่ในเขต อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร และ อ.เมือง จ.ระนอง 

 

ส่วนของท่าเทียบเรือน้ำลึกนั้น จะมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกแห่งใหม่บริเวณอ่าวอ่าง ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง เนื่องจากท่าเทียบเรือระนองเดิมที่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ระดับความลึกของน้ำไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

รูป : แนวเส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง

ดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอได้ที่ >>

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja