ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง พร้อมศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น : พื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 4 ครั้งที่ 1 (19 พฤศจิกายน 2564)

ประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร, ระยอง, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อุบลราชธานี, บุรีรัมย์ม และนครราชสีมา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 กล่าวรายงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ครั้งที่ 1) งานศึกษาจัดทำแผนกลยุทธ์การลงทุนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง(MR-MAP) พร้อมการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมี นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งจัดประชุมตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ไปยังพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

ดาวน์โหลดรูปภาพและวีดีโอได้ที่ >>

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja