อัพเดตวันที่  18/10/2565

MR 1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 1 เชียงราย-เชียงของ (ระยะทางประมาณ 86 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางตั้งอยู่บนพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญมีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว สามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้ผ่านทางหลวงเอเชียเส้นทาง R3A โดยแนวเส้นทางสิ้นสุดบริเวณใกล้กับด่านศุลกากรเชียงของเพื่อเชื่อมโยงด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย และ สปป.ลาว ที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ตัวเมืองเชียงรายได้สะดวก รวดเร็ว และมีระยะทางสั้น และมีความคดเคี้ยวน้อยกว่าโครงข่ายถนนเดิมในปัจจุบัน

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับทางรถไฟสายใหม่ตลอดทั้งแนวโดยพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองไปตามแนวเขตทางของโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยเริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และไปสิ้นสุดบริเวณด่านเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย   

พื้นที่พาดผ่าน 1 จังหวัด 5 อำเภอ ประกอบด้วย

    • จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงชัย

การกำหนดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นที่ จังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงชัย ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1232 (เชียงราย-เวียงชัย) เข้าสู่แนวรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงของ ต่อเนื่องไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผ่านแม่น้ำกก เข้าสู่อำเภอเมือง ผ่านบริเวณทิศเหนือของถนนทางหลวงหมายเลข 1173 (บ้านแม่บง-บ้านห้วยห้าง ป่าซาง) ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1098 (บ้านไก่-บ้านแม่บง) บริเวณทางด้านทิศเหนือของชุมชนบ้านแม่ชาง จากนั้นแนวเส้นทางเบี่ยงเข้าสู่แนวเส้นทางของรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ ไปทางทิศตะวันออก เข้าสู่พื้นที่ของอำเภอเชียงรุ้ง ต่อเนื่องไปทางด้านทิศตะวันออกของชุมชนบ้านแม่เสียบ จนถึงชุมชนบ้านแม่บง จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่อำเภอดอยหลวง ตัดผ่านแนวเขาสูง ควบคู่ไปกับแนวรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ เข้าไปประชิดแนวถนนทางหลวงหมายเลข 1098 (บ้านไก่-บ้านแม่บง) โดยแนวเส้นทางเบี่ยงออกไปทางทิศตะวันออก ผ่านพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของชุมชนบ้านหวาย จากนั้นแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศเหนือควบคู่ไปทางด้านทิศตะวันตกของถนนทางหลวงหมายเลข 1174(ทล.1020-สันตันมื่น) ขนานไปทางด้านทิศเหนือของถนนทางหลวงหมายเลข 1174 (ทล.1020-สันตันมื่น) มุ่งไปทางด้านทิศตะวันออก เชื่อมต่อบริเวณจุดตัดถนนทางหลวงหมายเลข 1020 (เชียงของ-บ้านศรีดอนชัย) และสิ้นสุดแนวเส้นทางของโครงการที่บริเวณ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ทางด้านทิศตะวันตกของด่านพรมแดนถาวร

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

    • แนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมหลายแห่ง ทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1B พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 และตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ 5 แห่ง ได้แก่ ป่าห้วยสักและป่าแม่กกฝั่งขวา, ป่าดอยหลวง ป่าน้ำยาว และป่าน้ำซ้อ, ป่าสบกกฝั่งขวา, ป่าดอยถ้ำผาตอง ป่าดอยสันป่าก๋อย ป่าน้ำแม่งาม ป่าน้ำม้า และป่าน้ำช้าง รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร
    • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 2,811.43 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 1,238.04 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 99.19 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 261.77 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 90.86 ไร่
    • มีจุดตัดถนนสายหลัก 5 จุด และถนนชุมชน 28 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 85 จุด

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo