อัพเดตวันที่  18/10/2565

MR 1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 2 เชียงราย-แม่สาย (ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางตั้งอยู่บนพื้นที่ชายแดนมีอาณาเขตติดต่อกับด่านพรมแดนท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศ สามารถเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใต้ผ่านทางหลวงเอเชียเส้นทาง R3B ในเมียนมา

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระบบเดียว (ไม่ใช้เขตทางร่วมกับระบบราง) ตลอดทั้งแนว โดยเริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และสิ้นสุดบริเวณพื้นที่ชายแดนแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

พื้นที่พาดผ่าน 1 จังหวัด 4 อำเภอ ประกอบด้วย

  • จังหวัดเชียงราย ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอแม่จัน อำเภอเมืองเชียงราย และ อำเภอเวียงชัย

การกำหนดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นที่ จังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงชัย ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1232 (เชียงราย-เวียงชัย) ออกจากแนวรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงของ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านแม่น้ำกก เข้าสู่อำเภอเมือง บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1209 (บ้านเด่น-ทล.1098) และทางหลวงชนบทหมายเลข ชร. 1063 (เชียงราย-เชียงแสน) จากนั้นแนวเส้นทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านพื้นที่แนวสันเขาไปทางทิศเหนือ เข้าสู่อำเภอแม่จัน ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 1016 (แม่จัน-เชียงแสน) และแม่น้ำคำ และมุ่งไปทางทิศเหนือขนานไปกับทางด้านทิศตะวันออกของถนนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 1290 (แม่สาย-เชียงแสน) เชื่อมต่อกับถนนทางหลวงหมายเลข 123 (ถนนเลี่ยงเมืองแม่สาย) ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังด่านพรมแดนถาวร อำเภอแม่สายแห่งที่ 2 ได้ทางทิศตะวันออก และสิ้นสุดแนวเส้นทางของโครงการที่บริเวณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  • แนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมหลายแห่ง ทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 และตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่ง ได้แก่ ป่าดอยถ้ำผาตอง ป่าดอยสันป่าก๋อย ป่าน้ำแม่งาม รวมระยะทาง 15.56 กิโลเมตร
  • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 3,676.86 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 227.90 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 92.39 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 111.04 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 31.95 ไร่
  • มีจุดตัดถนนสายหลัก 4 จุด และถนนชุมชน 27 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำ
   ลำคลอง 107 จุด

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo