อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 5 พิษณุโลก-นครสวรรค์ (ระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
สามารถเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่ของภาคเหนือและการเดินทางระหว่างภูมิภาคบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีการเชื่อมต่อกับเส้นทาง MR5 กาญจนบุรี-อุบลราชธานี บริเวณจังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางพิษณุโลก-นครสวรรค์ พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟความเร็วสูง โดยแยกแนวออกจากรถไฟปัจจุบัน โดยเริ่มต้นแนวเส้นทางต่อจากจุดตัดเส้นทาง MR4 ตาก-นครพนม แนวเส้นทางมุ่งหน้าลงใต้ผ่านจังหวัดพิจิตร และไปสิ้นสุดช่วงที่จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณจุดตัดกับแนวเส้นทาง MR5 กาญจนบุรี-อุบลราชธานี

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 5 พิษณุโลก-นครสวรรค์

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM