อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 6 นครสวรรค์-สุพรรณบุรี (ระยะทางประมาณ 144 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางจะช่วยรองรับการเดินทางจากภาคเหนือของประเทศกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อลดความหนาแน่นปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 และ 32

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี และสุพรรณบุรี

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางเริ่มต้นจากนครสวรรค์ โดยจะพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่และรถไฟความเร็วสูง ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร หลังจากนั้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟสายใหม่จะแยกตัวจากรถไฟความเร็วสูงเพื่อมุ่งหน้าลงสู่ภาคกลาง ไปสิ้นสุดโครงการที่จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนรถไฟความเร็วสูงจะแยกแนวเส้นทางออกไปเพื่อเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 6 นครสวรรค์-นครปฐม

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM