อัพเดตวันที่  18/10/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 8 นครปฐม-ชะอำ (ระยะทางประมาณ 128 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เชื่อมการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคกลางสู่ภาคใต้ เพื่อแยกการจราจรระหว่างเมืองและการจราจรในพื้นที่ บรรเทาปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 4 ที่เป็นทางหลวงสายเดียวที่เชื่อมโยงการจราจรจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคกลางสู่ภาคใต้ 

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยใช้แนวตามการออกแบบของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐม-ชะอำ มีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่ที่วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (M91) ด้านตะวันตก บริเวณอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ที่จุดเริ่มต้นโครงการสามารถเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ได้ เส้นทางมุ่งไปทางทิศใต้ไปสิ้นสุดที่อำเภอชะอำ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของจังหวัดเพชรบุรี  

พื้นที่พาดผ่าน  3 จังหวัด 10 อำเภอ ประกอบด้วย

  • จังหวัดนครปฐม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.นครชัยศรี อ.เมืองนครปฐม
  • จังหวัดราชบุรี 4 อำเภอ ได้แก่ อ.บางแพ อ.ดำเนินสะดวก อ.วัดเพลง และ อ.ปากท่อ
  • จังหวัดเพชรบุรี 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เขาย้อย อ.เมืองเพชรบุรี อ.บ้านลาด และ อ.ท่ายาง

การกำหนดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นที่ จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี บริเวณจุดตัดถนนกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) และเชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงทล.35-นครปฐม จากนั้นแนวเส้นทางต่อเนื่องไปตามแนวเส้นทางเดียวกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำ (M8) ผ่านเข้าสู่ อำเภอเมืองนครปฐม ก่อนที่จะเข้าสู่พื้นที่ของจังหวัดราชบุรี บริเวณอำเภอบางแพ อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอเมือง อำเภอวัดเพลง และอำเภอปากท่อ จากนั้นแนวเส้นทางจะเบี่ยงเข้าบรรจบและควบคู่ไปกับแนวทางรถไฟสายปัจจุบัน บริเวณทางด้านทิศใต้ของสถานีปากท่อ ก่อนเข้าสู่จังหวัดเพชรบุรี ที่อำเภอเขาย้อย โดยมีแนวเส้นทางเดียวกับทางรถไฟปัจจุบันและแนวโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หัวหิน ผ่านสถานีบางเค็ม, สถานีเขาย้อย และสถานีหนองปลาไหล ซึ่งแนวเส้นทางได้แยกออกจากทางรถไฟปัจจุบันที่บริเวณสถานีรถไฟหนองปลาไหล และมีแนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านทางรถไฟปัจจุบัน เข้าสู่อำเภอเมือง ก่อนที่จะมุ่งหน้าลงทางทิศใต้เข้าสู่ อำเภอบ้านลาด อำเภอท่ายาง ซึ่งแนวเส้นทางได้แยกออกจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐม-ชะอำ (M8) บริเวณทิศตะวันตกของชุมชนท่ายาง และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่ถนนถนนทางหลวงหมายเลข 3410 (ท่ายาง-บ้านยางชุม)

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

  • แนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมหลายแห่ง ทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 และตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่ง ได้แก่ ป่ายาง รวมระยะทาง 3.58 กิโลเมตร
  • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 7,59 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 53.08 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 398.71 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 290.95 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 113.26 ไร่
  • มีจุดตัดถนนสายหลัก 5 จุด และถนนชุมชน 52 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 113 จุด
Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo