อัพเดตวันที่  28/04/2565

เชียงราย-นราธิวาส (MR1)

ช่วงที่ 8 นครปฐม-ชะอำ (ระยะทางประมาณ 337 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางเชื่อมต่อภาคกลางสู่ภาคใต้ เพื่อลดปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม ซึ่งปัจจุบันมีการเดินทางบนเส้นทางดังกล่าวจำนวนมาก

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

จุดเริ่มต้นโครงการ :    อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
จุดสิ้นสุดโครงการ :     อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
ระยะทางรวม :           267 กิโลเมตร
โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ ได้แก่
จ.เพชรบุรี :              อ.ชะอำ
จ.ประจวบคีรีขันธ์ :      อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี อ.กิ่งสามร้อยยอด อ.กุยบุรี อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน และ อ.บางสะพานน้อย
จ.ชุมพร :                อ.ปะทิว อ.ท่าแซะ และ อ.เมืองชุมพร

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟความเร็วสูง โดยใช้แนวตามแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

แนวเส้นทาง MR1 ช่วงชะอำ – ชุมพร

รูปตัดแนวเส้นทาง MR1 ช่วงชะอำ – ชุมพร

  • ทางหลัก (Main Road) เป็นถนนขนาด 3 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) ความกว้างช่องจราจรละ 3.60 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.50 เมตร
  • ทางรถไฟความเร็วสูงยกระดับ 2 ราง รวมเขตทางรถไฟ 21.50 เมตร
  • ถนนบริการ (Service Road) อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของทางหลัก เป็นถนนขนาดทิศทางละ 1 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร
Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM