อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 9 ชะอำ-ชุมพร (ระยะทางประมาณ 337 กิโลเมตร)

ความสำคัญของแนวเส้นทาง
เป็นเส้นทางเชื่อมต่อภาคกลางสู่ภาคใต้ เพื่อลดปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม ซึ่งปัจจุบันมีการเดินทางบนเส้นทางดังกล่าวจำนวนมาก

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

จุดเริ่มต้นโครงการ :    อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
จุดสิ้นสุดโครงการ :     อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี
ระยะทางรวม :            194 กิโลเมตร
โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 10 อำเภอ ได้แก่
จ.ชุมพร :                 อ.เมืองชุมพร อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.หลังสวน และ อ.ละแม
จ.สุราษฎร์ธานี :         อ.ท่าชนะ อ.ไชยา อ.ท่าฉาง อ.พุนพิน และ อ.เคียนซา

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟความเร็วสูง โดยใช้แนวตามแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปสิ้นสุดที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

 

แนวเส้นทาง MR1 ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี

รูปตัดแนวเส้นทาง MR1 ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี

  • ทางหลัก (Main Road) เป็นถนนขนาด 3 ช่องจราจร (รวม 2 ทิศทาง) ความกว้างช่องจราจรละ 3.60 เมตร ไหล่ทางด้านซ้ายกว้าง 3.00 เมตร ไหล่ทางด้านขวากว้าง 1.50 เมตร
  • ทางรถไฟความเร็วสูงยกระดับ 2 ราง รวมเขตทางรถไฟ 21.50 เมตร
  • ถนนบริการ (Service Road) อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของทางหลัก เป็นถนนขนาดทิศทางละ 1 ช่องจราจร ความกว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 1.50 เมตร ดัง
Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM