อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 10 ชุมพร-สุราษฎร์ธานี (ระยะทางประมาณ 131 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางที่จะช่วยลดปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็นแนวเส้นทางชิดฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นแหล่งพื้นที่เศรษฐกิจและเขตเมือง

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟความเร็วสูง โดยใช้แนวตามแผนการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และไปสิ้นสุดที่ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี บรรจบกับแนวเส้นทาง MR9 (สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต)

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 10 สุราษฎร์ธานี-สงขลา

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM