อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 11 สุราษฎร์ธานี-สงขลา (ระยะทางประมาณ 229 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางการเดินทางในภาคใต้ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และ 41

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟความเร็วสูง โดยใช้แนวตามแผนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณจุดตัดแนวเส้นทาง MR9 (สุราษฎร์ธานี-ภูเก็ต) มุ่งหน้าไปยังจังหวัดสงขลาและไปบรรจบกับแนวเส้นทางรถไฟสายปัจจุบัน บริเวณอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 11 สงขลา-ด่านสะเดา

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM