อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 12 สงขลา-ด่านสะเดา (ระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางเป็น Spur Line แยกออกมาจาก ช่วงสุราษฎร์ธานี-สงขลา รองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าของท่าเรือสงขลา และเชื่อมต่อกับด่านสะเดาซึ่งเป็นด่านที่เชื่อมต่อกับชายแดนประเทศมาเลเซีย

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ สงขลา

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแยกออกจากทางรถไฟ บริเวณอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แนวเส้นทางตามการออกแบบของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายหาดใหญ่-ด่านสะเดา เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากเส้นทางหลักไปยังเมืองท่าและด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นประตูการค้าที่สำคัญระหว่างไทย-มาเลเซีย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายผ่านเส้นทาง AH2 เข้าสู่เมืองบูกิตกายูฮีตัม รัฐเกอดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย สำหรับรถไฟความเร็วสูงจะพัฒนาร่วมกับรถไฟทางคู่ โดยใช้แนวรถไฟปัจจุบัน

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 12 สงขลา-นราธิวาส

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM