อัพเดตวันที่  21/07/2566

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 13 สงขลา-สะเดา (ระยะทาง 69 กม.)

ความสำคัญของเส้นทาง
ทำหน้าที่เป็นเส้นทางสาขาที่แยกออกจากแนวแกนกระดูกหลัก (M8 หรือ MR1) บริเวณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ โดยด้านเหนือเชื่อมโยงไปยังอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 414 สามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังท่าเรือน้ำลึกสงขลา ส่วนทางด้านใต้เชื่อมโยงไปยังประตูการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่ด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เชื่อมต่อกับ รัฐเกดาห์ของมาเลเซีย มอเตอร์เวย์ช่วงนี้เป็นเส้นทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ โดยเป็นส่วนของเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) กับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) สงขลา

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์แยกออกจากทางรถไฟตลอดแนว โดยใช้แนวเส้นทางตามการออกแบบของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายสงขลา-ชายแดนไทย/มาเลเซีย (ด่านสะเดา)

รายละเอียดแนวเส้นทาง
จุดเริ่มต้นโครงการ : อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
จุดสิ้นสุดโครงการ :  อ.สะเดา จ.สงขลา
ระยะทางรวมประมาณ 69 กิโลเมตร (มีแนวเส้นทางเชื่อมเข้า-ออกสนามบินหาดใหญ่ (Spur Line) ระยะทาง 7.86กิโลเมตร)
แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 1 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่
   – จ.สงขลา : อ.บางกล่ำ อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง และ อ.สะเดา

แนวเส้นทางโครงการ
แนวเส้นทางโครงการเริ่มต้นที่ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา บริเวณจุดตัดทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายสุราษฎร์ธานี-สงขลา และแนวเส้นทางมุ่งหน้าลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ แนวเส้นทางยังคงมุ่งหน้าทิศทางเดิมตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 4145 ที่ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง ก่อนจะเข้าสู่ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา และไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 4045 ที่ ตำบลปาดังเบซาร์ จากนั้นแนวเส้นทางเบี่ยงตัวลงทางทิศใต้ตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 4 และแนวเส้นทางไปสิ้นสุดที่ ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา มีระยะทางรวมโดยประมาณ 69 กิโลเมตร นอกจากนี้มีแนวเส้นมีแนวถนนทางเชื่อมเข้า-ออกสนามบินหาดใหญ่ (Spur Line) มีระยะทางประมาณ 7.86 กิโลเมตร สำหรับทางรถไฟปัจจุบันมีเส้นทางระหว่างหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ และในอนาคตมีแนวคิดจะพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายใต้ต่อจากหาดใหญ่ไปยังปาดังเบซาร์โดยใช้เขตทางของรถไฟปัจจุบัน

ที่พักริมทาง (Rest Area)
ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีที่พักริมทาง (Rest Area) ทั้งหมด 1 แห่ง ได้แก่
      –   สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) : จ.สงขลา : ตั้งอยู่บริเวณ อ.คลองหอยโข่ง

การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

    • ลักษณะพื้นที่ที่ตัดผ่านมีความลาดชันต่ำจนถึงความลาดเอียงน้อย แนวเส้นทางตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ1 แห่ง ได้แก่ ป่าคลองล่าปัง รวมระยะทาง 1.52 กิโลเมตร
    • สำหรับพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง พบสถานศึกษา 3 แห่ง ศาสนสถาน 2 แห่ง ไม่พบสถานพยาบาล และชุมชน 16 ชุมชน โดยไม่พบโบราณสถาน ในระยะ 1 กิโลเมตรจากสองฝั่งของแนวเส้นทางแต่อย่างใด
    • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 4,228.72 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 141.65 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 136.42 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 5.50 ไร่ โดยแนวเส้นทาง มีจุดตัดถนนสายหลัก 11 จุด ถนนชุมชน 35 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 47 จุด

โดยสรุปแนวเส้นทางช่วงสงขลา-ด่านสะเดา พบว่า แนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่งพบพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งสถานศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล และชุมชนหลายแห่ง จึงต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

แนวเส้นทาง MR1-13 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงสงขลา-สะเดา

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja