อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR3 บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม)

ช่วงที่ 1 บึงกาฬ-อุดรธานี (ระยะทางประมาณ 173 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนล่างซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ บึงกาฬ สกลนคร และอุดรธานี

 1. จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 2 อำเภอ 9 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอเมืองบึงกาฬ ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลโป่งเปือย ตำบลนาสวรรค์ ตำบลคำนาดี ตำบลบึงกาฬ ตำบลวิศิษฐ์ ตำบลไคสี 
  • อำเภอพรเจริญ ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองหัวช้าง ตำบลดอนหญ้านาง ตำบลศรีสำราญ
 2. จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย 5 อำเภอ 21 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอบ้านม่วง ประกอบด้วย 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองกวั่ง ตำบลดงหม้อทอง ตำบลบ่อแก้ว ตำบลโนนสะอาด ตำบลม่วง ตำบลมาย ตำบลดงเหนือ
  • อำเภอวานรนิวาส ประกอบด้วย 2ตำบล ได้แก่ ตำบลคูสะคาม ตำบลอินทร์แปลง
  • อำเภอเจริญศิลป์ ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านเหล่า ตำบลทุ่งแก ตำบลเจริญศิลป์
  • อำเภอสว่างแดนดิน ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกสี ตำบลทรายมูล ตำบลสว่างแดนดิน ตำบลบ้านถ่อน ตำบลบ้านต้าย
  • อำเภอส่องดาว ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลวัฒนา ตำบลปทุมวาปี ตำบลท่าศิลา ตำบลส่องดาว
 3. จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย 3 อำเภอ 10 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอไชยวาน ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลคำเลาะ ตำบลไชยวาน ตำบลหนองหลัก ตำบลโพนสูง
  • อำเภอกิ่งอำเภอกู่แก้ว ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านจีต ตำบลคอนสาย ตำบลค้อใหญ่ ตำบลโนนทองอินทร์
  • อำเภอวังสามหมอ ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลบะยาว ตำบลผาสุก
 4. จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 5 อำเภอ 16 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอกิ่งอำเภอสามชัย ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลสำราญ ตำบลหนองช้าง
  • อำเภอคำม่วง ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาบอน ตำบลนาทัน ตำบลทุ่งคลอง
  • อำเภอสมเด็จ ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลัว ตำบลผาเสวย ตำบลแซงบาดาล ตำบลมหาไชย
  • อำเภอห้วยผึ้ง ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองอีบุตร ตำบลนิคมห้วยผึ้ง ตำบลคำบง ตำบลไค้นุ่น
  • อำเภอกุฉินารายณ์ ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลสามขา ตำบลนาขาม
 5. จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วย 1 อำเภอ 4 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอโพนทอง ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลแวง ตำบลคำนาดี ตำบลโพธิ์ทอง ตำบลหนองใหญ่

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่ที่ด่านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับเมืองปากซันของ สปป.ลาว หลังจากนั้นแนวเส้นทางวิ่งลงทิศใต้จนถึงจังหวัดอุดรธานี และมีแนว Spur Line ที่พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อไปเชื่อมต่อเส้นทาง MR2 กรุงเทพฯ/ชลบุรี-หนองคาย ช่วงขอนแก่น-หนองคาย บริเวณตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

แนวเส้นทางบึงกาฬ-สุรินทร์ (MR3) ช่วงที่ 1 บึงกาฬ-อุดรธานี (ระยะทางประมาณ 173 กิโลเมตร)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM