dingdongtogel dingdongtogel MR3 ช่วงที่ 2 ร้อยเอ็ด-สุรินทร์ (ระยะทางประมาณ 122 กิโลเมตร) – MR-MAP

อัพเดตวันที่  28/10/2565

MR3 บึงกาฬ-สุรินทร์

ช่วงที่ 2 ร้อยเอ็ด-สุรินทร์ (ระยะทางประมาณ 122 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางที่ต่อเนื่องจากช่วงอุดรธานี-ร้อยเอ็ด เชื่อมต่อมายังจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในแนว MR3 (บึงกาฬ-สุรินทร์) นี้กับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในแนวตะวันออก-ตะวันตก MR5 (นครสวรรค์-กาญจนบุรี)

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยใช้เขตทางร่วมกับทางรถไฟสายใหม่ มีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่ที่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มุ่งใต้ไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณอำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

พื้นที่พาดผ่าน  2 จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์

การกำหนดแนวเส้นทาง:
จุดเริ่มต้นของแนวเส้นทางเลือกที่ 1 อยู่บริเวณจุดเชื่อมต่อตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 23 (102+913) ที่ตำบลหนองแวง อำเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีทิศทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดอำเภอจตุรพักตรพิมาน ขนานไปกับแนวทางหลวงหมายเลข 214 จนไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 202 (192+322) และทางหลวงหมายเลข 214 ที่จุดกิโลเมตรที่ (199+188) กิโลเมตรที่ (130+291) และที่กิโลเมตรที่ (127+108) ที่อำเภอร้องกวาง และแนวเส้นทางลงต่อไปตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 2081 (6+957) จากนั้นเข้าสู่จังหวัดสุรินทร์ ที่อำเภอท่าตูม และเข้าตัดกับทางหลวงหมายเลข 214 (161+677) อีกครั้งที่อำเภอจอมพระ อำเภอเขวาสิรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ อำเภอลำดวน ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 24 (218+483) ที่ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ 

แนวเส้นทางบึงกาฬ-สุรินทร์ (MR3)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM