อัพเดตวันที่  05/05/2565

MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม)

ช่วงที่ 1 แม่สอด-ตาก (ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางเชื่อมต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษหนึ่งในแนวทางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เชื่อมต่อระบบขนส่งและเศรษฐกิจเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา กับ ด่านแม่สอดของประเทศไทย

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ ตาก

จังหวัดตาก ประกอบด้วย 2 อำเภอ 15 ตำบล ดังนี้

  • อำเภอแม่สอด ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลแม่กาษา ตำบลพะวอ ตำบลท่าสายลวด ตำบลแม่ปะ  
  • อำเภอเมืองตาก ประกอบด้วย 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลระแหง ตำบลเชียงเงิน ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตำบลแม่ท้อ ตำบลวังประจบ ตำบลหัวเดียด ตำบลป่ามะม่วง ตำบลหนองหลวง ตำบลวังหิน ตำบลหนองบัวใต้

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
ช่วงแม่สอด-ตาก พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟสายใหม่ โดยใช้แนวตามการออกแบบของโครงการรถไฟสายใหม่ ช่วง แม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณด่านแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

แนวเส้นทางตาก-นครพนม (MR4) ช่วงที่ 1 ด่านแม่สอด-ตาก

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM