อัพเดตวันที่  05/05/256505

MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม)

ช่วงที่ 2 ตาก-พิษณุโลก (ระยะทางประมาณ 161 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางขนานไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 รองรับและดึงดูดการเดินทางจากพื้นที่จังหวัดตาก สุโขทัย และพิษณุโลกได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความหนาแน่นปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 12 ซึ่งทางหลวงเส้นนี้ต่อไปสามารถปรับเปลี่ยนเน้นการเดินทางโดยไม่ต้องผ่านเข้าไปอำเภอเมืองของจังหวัดสุโขทัย และอำเภอเมืองของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การเดินทางระหว่างเมืองมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก

จังหวัดสุโขทัย ประกอบด้วย 3 อำเภอ 15 ตำบล ดังนี้

  • อำเภอบ้านด่านลานหอย ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลวังตะคร้อ ตำบลลานหอย ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังลึก ตำบลบ้านด่าน  
  • อำเภอเมืองสุโขทัย ประกอบด้วย 10 ตำบล ได้แก่ ตำบลปากพระ ตำบลบ้านกล้วย ตำบลบ้านหลุม ตำบลยางซ้าย ตำบลเมืองเก่า
  • อำเภอกงไกรลาศ ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลป่าแฝก ตำบลกง ตำบลท่าฉนวน ตำบลดงเดือย ตำบลบ้านกร่าง  

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
 พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจากจังหวัดตากจนถึงจังหวัดสุโขทัย หลังจากนั้นแนวเส้นทางจะวิ่งตามเส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส ซึ่งพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟความเร็วสูง จากจังหวัดสุโขทัยไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลก

แนวเส้นทางตาก-นครพนม (MR4) ช่วงที่ 2 ตาก-พิษณุโลก

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM