อัพเดตวันที่  05/05/2565

MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม)

ช่วงที่ 3 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ (หล่มสัก) (ระยะทางประมาณ 105 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
กำหนดให้มีลักษณะขนานไปกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ทั้งนี้เพื่อรองรับและดึงดูดการเดินทางจากพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของปริมาณจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

 1. จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย 4 อำเภอ 16 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอบางระกำ ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลชุมแสงสงคราม ตำบลท่านางงาม 
  • อำเภอเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลไผ่ขอดอน ตำบลจอมทอง ตำบลดอนทอง ตำบลบ้านป่า ตำบลปากโทก ตำบลมะขามสูง ตำบลหัวรอ ตำบลบ้านกร่าง
  • อำเภอนครไทย ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลชัยนาม ตำบลแก่งโสภา ตำบลบ้านกลาง ตำบลดงวังนกแอ่น
  • อำเภอวังทอง ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านแยง ตำบลห้วยเฮี้ย
 2. จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 1 อำเภอ 2 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอเขาค้อ ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลเข็กน้อย ตำบลแคมป์สน

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง 
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตลอดทั้งแนว โดยเริ่มต้นแนวเส้นทางบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ต่อจากช่วงตาก-พิษณุโลก ที่จังหวัดพิษณุโลก แลไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แนวเส้นทางตาก-นครพนม (MR4) ช่วงที่ 3 พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ (หล่มสัก)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM