อัพเดตวันที่  05/05/2565

MR4 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม)

ช่วงที่ 4 เพชรบูรณ์ (หล่มสัก)-ขอนแก่น (ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวสเ้นทางรองรับการเดินทางระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และขอนแก่น และสามารถเชื่อมต่อการเดินทางจากขอนแก่นไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ และขอนแก่น

 1. จังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 2 อำเภอ 9 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอหล่มสัก ประกอบด้วย 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลปากดุก ตำบลน้ำก้อ ตำบลบ้านไร่ ตำบลลานบ่า ตำบลน้ำชุน ตำบลช้างตะลูด ตำบลบ้านกลาง ตำบลปากช่อง
  • อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลห้วยใหญ่
 2. จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย 4 อำเภอ 13 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอคอนสาร ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลทุ่งลุยลาย
  • อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ประกอบด้วย 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองโพนงาม ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านหัน ตำบลโนนทอง
  • อำเภอภูเขียว ประกอบด้วย 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลผักปัง ตำบลหนองตูม ตำบลโอโล ตำบลกวางโจน ตำบลบ้านแก้ง
  • อำเภอแก้งคร้อ ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหลุบคา ตำบลบ้านแก้ง ตำบลหนองสังข์
 3. จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย 4 อำเภอ 13 ตำบล ดังนี้
  • อำเภอมัญจาคีรี ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลสวนหม่อน ตำบลกุดเค้า ตำบลนาข่า ตำบลนาข่านางาม
  • อำเภอชนบท ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลชนบท ศรีบุญเรือง
  • อำเภอบ้านไผ่ ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลในเมือง ตำบลภูเหล็ก ตำบลบ้านไผ่

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง 
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตลอดทั้งแนวโดยปรับแนวใหม่จากแผนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อให้เส้นทางเชื่อมกับแนวเส้นทาง MR2 (กรุงเทพฯ/ชลบุรี-หนองคาย) บริเวณอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

แนวเส้นทางตาก-นครพนม (MR4) ช่วงที่ 4 เพชรบูรณ์ (หล่มสัก)-ขอนแก่น

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM