อัพเดตวันที่ 29/04/2565

MR6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ)

ช่วงที่ 1 ด่านพุน้ำร้อน-กาญจนบุรี (ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางรองรับโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ กาญจนบุรี

พื้นที่พาดผ่านประกอบด้วย 4 อำเภอ 11 ตำบล ดังนี้

  • อำเภอไทรโยก ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลศรีมงคล 
  • อำเภอเมืองกาญจนบุรี ประกอบด้วย 1 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านเก่า
  • อำเภอด่านมะขามเตี้ย ประกอบด้วย 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลจรเข้เผือก ตำบลกลอนโด
  • อำเภอท่าม่วง ประกอบด้วย 7 ตำบล ได้แก่ ตำบลรางสาลี ตำบลเขาน้อย ตำบลม่วงชุม ตำบลบ้านใหม่ ตำบลวังขนาย ตำบลวังศาลา ตำบลทุ่งทอง

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง 
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ โดยใช้แนวตามการออกแบบของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กาญจนบุรี-ชายแดนไทย/เมียนมา (บ้านพุน้ำร้อน) เริ่มต้นที่ด่านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และสิ้นสุดช่วงตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยเชื่อมต่อกับเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี บริเวณบ้านป่าดิบ ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเชื่อมเข้าสู่วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่ 3

แนวเส้นทางกาญจนบุรี-สระแก้ว (MR6) ช่วงที่ 1 ด่านพุน้ำร้อน-กาญจนบุรี

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM