อัพเดตวันที่ 29/10/2565

MR6 กาญจนบุรี-สระแก้ว

ช่วงที่ 2 กาญจนบุรี-พุน้ำร้อน (ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร)

ความสำคัญของแนวเส้นทาง
เป็นเส้นทางต่อจากช่วงบางใหญ่-กาญจนบุรี เพื่อเชื่อมโยงไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) กาญจนบุรี และด่านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประตูการค้าการคมนาคมขนส่งสู่ท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายที่มีแผนจะพัฒนาขึ้นในอนาคต

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน 
จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง : อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง : อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ผ่านพื้นที่ 1 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค  อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอท่าม่วง

ระยะทางรวมประมาณ  82 กิโลเมตร

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟสายใหม่ โดยเริ่มต้นแนวเส้นทางที่ด่านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี แนวเส้นทางจะไปบรรจบกับทางรถไฟเดิมที่บริเวณตัวเมืองกาญจนบุรี จากนั้นแนวมอเตอร์เวย์พัฒนาแยกจากทางรถไฟ และไปสิ้นสุดช่วงที่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยเชื่อมต่อกับเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี บริเวณบ้านป่าดิบ ตำบลวังศาลา เพื่อเชื่อมเข้าสู่วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 

การกำหนดแนวเส้นทาง :
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดตัดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านทางรถไฟสายปัจจุบันสายธนบุรี-กาญจนบุรี ก่อนจะตัดกับทางหลวงหมายเลข 323 (40+576) ผ่านตำบลทุ่งทอง ตำบลวังศิลา และตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 323 (13+719) ที่ตำบลวังขนาย เบี่ยงทิศทางไปยังทิศใต้ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3492 (4+323) ที่ตำบลบ้านใหม่ ผ่านตำบลม่วงชุมจากนั้นเบี่ยงทิศไปทางตะวันตกมากขึ้น และเปลี่ยนทิศทางไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านตำบลเขาน้อย ก่อนจะออกอำเภอท่าม่วงที่ตำบลรางสาลี เพื่อเข้าสู่อำเภอดอนมะขามเตี้ยที่ตำบลกลอนโด ก่อนจะตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3029 (53+935) จากนั้นจึงเปลี่ยนทิศทางไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ก่อนจะเปลี่ยนทิศทางไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านตำบลจระเข้เผือก และเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปยังทิศตะวันตกเพื่อเข้าสู่อำเภอเมืองกาญจนบุรีที่ตำบลบ้านเก่า แนวเส้นทางเปลี่ยนทิศทางมุ่งสู่ทิศตะวันตกกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่อำเภอไทรโยคที่ตำบลศรีมงคล จากนั้นจึงเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเข้าสู่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่แนวพรมแดนไทย-เมียนมาร์ ที่ด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3229

แนวเส้นทางกาญจนบุรี-สระแก้ว MR6

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo