อัพเดตวันที่ 20/06/2566

MR6 กาญจนบุรี-สระแก้ว

ช่วงที่ 2 กาญจนบุรี-พุน้ำร้อน

ความสำคัญของแนวเส้นทาง
เป็นเส้นทางต่อจากช่วงบางใหญ่-กาญจนบุรี เชื่อมโยงไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และประตูการค้าการคมนาคมขนส่งสู่ท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายที่มีแผนจะพัฒนาขึ้นในอนาคต

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์โดยบูรณาการการใช้เขตทางร่วมกับทางรถไฟสายใหม่แนวเส้นทางปรับปรุงจากผลการศึกษาการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-ชายแดนไทย/เมียนมา (บ้านพุน้ำร้อน) ของกรมทางหลวง

รายละเอียดแนวเส้นทาง
จุดเริ่มต้นโครงการ : อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
จุดสิ้นสุดโครงการ :  อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
ระยะทางรวมประมาณ 82 กิโลเมตร

แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่  1 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่  จ.กาญจนบุรี : อ.เมืองกาญจนบุรี อ.ไทรโยค อ.ด่านมะขามเตี้ย และ อ.ท่าม่วง

แนวเส้นทางโคงรการ
จุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดตัดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านทางรถไฟสายปัจจุบันสายธนบุรี-กาญจนบุรี ก่อนจะตัดกับทางหลวงหมายเลข 323 (หนองเสือ – ท่าน้ำตื้น) ผ่านตำบลทุ่งทอง ตำบลวังศิลา และตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 323 (หนองตะแครง – ลูกแก) ที่ตำบลวังขนาย เบี่ยงทิศทางไปยังทิศใต้ ตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3492 (ท่าม่วง – หนองตากยา) ที่ตำบลบ้านใหม่ ผ่านตำบลม่วงชุมจากนั้นเบี่ยงทิศไปทางตะวันตกมากขึ้น และเปลี่ยนทิศทางไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านตำบลเขาน้อย ก่อนจะออกอำเภอท่าม่วงที่ตำบลรางสาลี เพื่อเข้าสู่อำเภอดอนมะขามเตี้ยที่ ตำบลกลอนโด ก่อนจะตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 3209 (ท่ามะกา – กลอนโด) จากนั้นจึงเปลี่ยนทิศไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ ตามลำดับ ผ่านตำบลจระเข้เผือก และเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปยังทิศตะวันตกเพื่อเข้าสู่อำเภอเมืองกาญจนบุรีที่ ตำบลบ้านเก่า แนวเส้นทางเปลี่ยนทิศทางมุ่งสู่ทิศตะวันตกกเฉียงเหนือเพื่อเข้าสู่ อำเภอไทรโยค ที่ตำบลศรีมงคล จากนั้นจึงเปลี่ยนทิศทางมุ่งไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ แนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเข้าสู่อำเภอเมืองกาญจนบุรีและไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่แนวพรมแดนไทย-เมียนมาร์ ที่ด่านชายแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 3512 (พุน้ำร้อน – บ้องตี้)

ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีที่พักริมทาง (Rest Area) ทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่
สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 1 แห่ง :
      –   จังหวัดกาญจนบุรี : ตั้งอยู่บริเวณ อำเภอด่านมะขามเตี้ย
จุดพักรถ (Rest Stop) 1 แห่ง :
      –  จังหวัดกาญจนบุรี : ตั้งอยู่บริเวณ อำเภอเมืองกาญจนบุรี

การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม :

    • แนวเส้นทางมีลักษณะพื้นที่ที่ตัดผ่านมีความลาดชันสูงจนถึงความลาดเอียงน้อย โดยผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A ระยะทาง 1.01 กิโลเมตร พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 ระยะทาง 3.25 กิโลเมตร โดยตลอดแนวเส้นทางไม่ตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด สำหรับพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง ประกอบด้วย สถานศึกษา 2 แห่ง สถานพยาบาล 1 แห่ง และชุมชน 11 ชุมชน สำหรับโบราณสถาน ในระยะ 1 กิโลเมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง พบ 1 แห่ง คือ ไร่นายอานนท์ อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
    • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 3,611.34 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 963.97 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 387.21 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 99.12 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 41.0 ไร่ โดยแนวเส้นทางมีจุดตัดถนนสายหลัก 11 จุด ถนนชุมชน 7 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 43 จุด

โดยสรุปแนวเส้นทางช่วงกาญจนบุรี-ด่านพุน้ำร้อน พบว่า แนวเส้นทางตัดผ่านพื้นที่อนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมหลายแห่ง ทั้งพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 2 พื้นที่ที่ตัดผ่านบางส่วนมีความลาดชันสูง และพบพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งสถานศึกษา สถานพยาบาล และชุมชน รวมถึงแหล่งโบราณสถานอยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทางหนึ่งแห่ง จึงต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

แนวเส้นทาง MR6-2 กาญจนบุรี-สระแก้ว ช่วงกาญจนบุรี-พุน้ำร้อน

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja