อัพเดตวันที่ 05/05/2565

MR6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ)

ช่วงที่ 2 จตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)  (ระยะทางประมาณ 17 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางจากพื้นที่ชั้นในกรุงเทพมหานครไปยังวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันออก เพื่อเดินทางไปยังภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ 

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยใช้แนวเส้นทางตามผลการศึกษาโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีจุดเริ่มต้นบริเวณจตุโชติ เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร และไปสิ้นสุดที่วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันออก บริเวณแขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

แนวเส้นทางกาญจนบุรี-สระแก้ว (MR6) ช่วงที่ 2 จตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM