อัพเดตวันที่ 05/05/2565

MR6 กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ)

ช่วงที่ 3 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี (ระยะทางประมาณ 102 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เสนอให้ปรับแนวโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ตั้งแต่ช่วงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 จนถึงสระบุรี เนื่องจาก ในแผน MR-Map มีเส้นทางที่จะรองรับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังโซน ภาคอีสานเหนือในเส้นทาง MR10 (วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านเหนือ) โดยเชื่อมเส้นทางการเดินทางกับ M6 บางปะอิน-นครราชสีมา ในระยะทางที่สั้นกว่า ดังนั้น เพื่อรองรับการเดินทางในแนวตะวันออกให้สมบูรณ์ จึงเสนอให้ปรับแนวเส้นทางช่วงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3-สระบุรี มาเป็นวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3-ปราจีนบุรี แทนเส้นทางเดิม

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง 
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตลอดแนว เป็นเส้นทางที่เสนอใหม่ เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของแนวเส้นทาง รวมถึงหลีกเลี่ยงการพาดผ่านพื้นที่ชุมชนและกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางจากวงแหวน
รอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันออก บริเวณเขตหนองจอก และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณจุดตัดกับเส้นทาง MR2 กรุงเทพฯ/ชลบุรี-หนองคาย บริเวณจังหวัดปราจีนบุรี

แนวเส้นทางกาญจนบุรี-สระแก้ว (MR6)
ช่วงที่ 3 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM