อัพเดตวันที่ 29/04/2565

MR7 กรุงเทพฯ-ระยอง (มาบตาพุด)/ตราด (ด่านคลองใหญ่)

ช่วงที่ 2 ระยอง-ตราด (ด่านคลองใหญ่) (ระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และด่านการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาที่บริเวณด่านคลองใหญ่ จังหวัดตราด

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ ระยอง จันทบุรี และตราด

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง 
ช่วงจังหวัดระยอง ถึงอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟทางคู่สายใหม่และรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน จากนั้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟความเร็วสูง พัฒนาร่วมกัน โดยรถไฟทางคู่สายใหม่แยกแนวออกไป จนถึง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด หลังจากนั้น แนวเส้นทางทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะเชื่อมต่อกับรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงระยอง-ตราด อีกครั้ง และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณด่านคลองใหญ่ จังหวัดตราด

 

แนวเส้นทางชลบุรี-ตราด (MR7) ช่วงที่ 2 ระยอง-ตราด (ด่านคลองใหญ่)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM