เส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3

 

ช่วงที่ 1 ด้านเหนือ ช่วงสุพรรณบุรี-มอเตอร์เวย์บางปะอิน โคราช (ทล.6)

จุดเริ่มต้นโครงการ:    –
จุดสิ้นสุดโครงการ :  
ทางหลวงหมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ต.โพสามหาว อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ระยะทางรวม :         68 กิโลเมตร
การบูรณาการ :        พัฒนาเป็นมอร์เตอร์เวย์ร่วมกับระบบราง (แนวใหม่ทั้งคู่)
โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 8 อำเภอ ได้แก่
จ.สุพรรณบุรี :         อ.เมืองสุพรรณบุรี
จ.อ่างทอง :            อ.วิเศษชัยชาญ และ อ.ป่าโมก
จ.พระนครศรีอยุธยา : อ.ผักไห่ อ.บางปะหัน อ.นครหลวง อ.ภาชี และ อ.อุทัย

 

ช่วงที่ 2 ด้านตะวันออก ช่วงมอเตอร์เวย์บางปะอิน โคราช (ทล.6)-ถ.รังสิต นครนายก (ทล.305)

จุดเริ่มต้นโครงการ : ทางหลวงหมายเลข 6 ต.โพสามหาว อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
จุดสิ้นสุดโครงการ :  ทางหลวงหมายเลข 305 
ระยะทางรวม :        69 กิโลเมตร
การบูรณาการ :       ช่วง ทล.32-บ้านภาชี เป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบราง
                        ช่วงบ้านภาชี-ทล.305 เป็นมอเตอร์เวย์แนวใหม่   
โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ – จังหวัด – อำเภอ ได้แก่

 

ช่วงที่ 3 ด้านตะวันออก ช่วง ถ.รังสิต นครนายก (ทล.305)-ถ.บางนา ตราด (ทล.34)

จุดเริ่มต้นโครงการ : ทางหลวงหมายเลข 305
จุดสิ้นสุดโครงการ :  ทางหลวงหมายเลข 34 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ระยะทางรวม :        52 กิโลเมตร
การบูรณาการ :       ช่วง ทล.305-ทางรถไฟสายตะวันออกเป็นมอเตอร์เวย์ (ใช้แนวตามการออกแบบของ ทล.)
                        ช่วงรถไฟสายตะวันออก-ทล.34 พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบราง โดยต้องขยายเขตทางเพิ่มเติมจากเขตทางของมอเตอร์เวย์ที่ออกแบบไว้แล้ว
                        รวมถึง
ปรับปรุงแล้วเส้นทางจามแบบที่ ทล. เคยออกแลลไว้แล้ว โดยเพิ่มทางรถไฟประกบคู่กับแนวเส้นทางเดิม
โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ – จังหวัด – อำเภอ ได้แก่

 

ช่วงที่ 4 ด้านตะวันออก ช่วง ถ.บางนา ตราด (ทล.34)-ถ.พระราม 2 (ทล.35)

จุดเริ่มต้นโครงการ : ทางหลวงหมายเลข 34 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
จุดสิ้นสุดโครงการ :  ทางหลวงหมายเลข 35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
ระยะทางรวม :        78 กิโลเมตร
การบูรณาการ :       ช่วง ทล.34-ทล.3116 เป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบรางซึ่งเป็นแนวใหม่ทั้งคู่
                        ช่วง ทล.3116-ทล.35 เป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับระบบรางโดยใช้แนวของเส้นทาง 3 สมุทรของ ทช. 
โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 6 อำเภอ ได้แก่
จ.สมุทรปราการ :     อ.บางเสาธง อ.บางบ่อ อ.บางพลี อ.เมืองสมุทรปราการ และ อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรสาคร :        อ.เมืองสมุทรสาคร

 

ช่วงที่ 5 ด้านตะวันตก ช่วง ถ.พระราม 2 (ทล.35)-นครปฐม

จุดเริ่มต้นโครงการ : ทางหลวงหมายเลข 35 ต.ชัยมงคล อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
จุดสิ้นสุดโครงการ :  ต.โคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ระยะทางรวม :        23 กิโลเมตร
การบูรณาการ :       พัฒนาเป็นมอร์เตอร์เวย์ร่วมกับระบบราง (แนวใหม่ทั้งคู่)
โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่
จ.สมุทรสาคร :        อ.เมืองสมุทรสาคร และ อ.บ้านแพ้ว
จ.นครปฐม :          อ.สามพราน และ อ.นครชัยศรี

 

ช่วงที่ 6 ด้านตะวันตก ช่วงนครปฐม-สุพรรณบุรี

จุดเริ่มต้นโครงการ : –
จุดสิ้นสุดโครงการ :  –
ระยะทางรวม :         74 กิโลเมตร
การบูรณาการ :        พัฒนาเป็นมอร์เตอร์เวย์ร่วมกับระบบราง (แนวใหม่ทั้งคู่)
โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ – จังหวัด – อำเภอ/เขต ได้แก่

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja