อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6)

ช่วงที่ 3 อุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก (ระยะทางประมาณ 76 กิโลเมตร)

ความสำคัญของแนวเส้นทาง 
วางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนครราชสีมาจนถึงอุบลราชธานี และสามารถเชื่อมต่อไปยังด่านช่องเม็กซึ่งเป็นหนึ่งในด่านการค้าชายแดนหลักระหว่างไทย-สปป.ลาว

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ อุบลราชธานี

โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่  1 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่
จ.อุบลราชธานี :        อ.วารินชำราบ อ.สำโรง อ.นาเยีย อ.พิบูลมังสาหาร และอ.สิรินธร

จุดเริ่มต้นโครงการ :      อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี  
จุดสิ้นสุดโครงการ :       ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ไปจนถึงทางหลวงหมายเลข 217 บริเวณอำเภอสิรินธร หลังจากนั้น แนวเส้นทางจะเชื่อมต่อเข้าด่านช่องเม็กด้วยรถไฟสายใหม่

 

แนวเส้นทาง MR5 อุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก

รูปตัดแนวเส้นทาง ช่วงอุบลราชธานี-ด่านช่องเม็ก

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo