อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR5 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6)

ช่วงที่ 4 อุบลราชธา-สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 6 (ระยะทางประมาณ 117 กิโลเมตร)

ความสำคัญของแนวเส้นทาง 
วางตัวแนวตะวันออก-ตะวันตก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในอนาคตโดยแนวเส้นทางเชื่อมต่อไปถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 บริเวณอำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เชื่อมต่อกับ สปป.ลาว บริเวณเมืองละคอนเพ็ง (สาละวัน) และยังเพิ่มโอกาสในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเวียดนามในอนาคต

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ อุบลราชธานี

โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่  1 จังหวัด 7 อำเภอ ได้แก่
จ.อุบลราชธานี :  อ.วารินชำราบ อ.เมืองอุบลราชธานี อ.เหล่าเสือโก้ก อ.ดอนมดแดง อ.ตระการพืชผล อ.โพธิ์ไทร และ อ.นาตาล 

จุดเริ่มต้นโครงการ :    อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี          
จุดสิ้นสุดโครงการ :    บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี 

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง 
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ โดยเริ่มต้นจากอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6

แนวเส้นทาง MR5 อุบลราชธานี-สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6

รูปตัดแนวเส้นทาง ช่วงอุบลราชธานี-สะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 6

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja