slot pulsa dewaasia link server sensasional bandarjudiindo MR1 ช่วงที่ 8 นครปฐม-สุพรรณบุรี (ระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร) – MR-MAP

อัพเดตวันที่  20/03/2566

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 8 นครปฐม-สุพรรณบุรี 

ความสำคัญของเส้นทาง
เส้นทางช่วงนี้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยกระจายการจราจร และลดปริมาณการจราจรผ่านพื้นที่ไม่ให้เข้าไปแออัดในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับรถไฟสายใหม่ ตลอดแนวเส้นทาง

รายละเอียดแนวเส้นทาง 
จุดเริ่มต้นโครงการ : อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
จุดสิ้นสุดโครงการ :  อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
ระยะทางรวมประมาณ 73 กิโลเมตร
แนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่
   –  จ.นครปฐม 2 อำเภอ : อ.บางเลน และ อ.นครชัยศรี
   –  จ.สุพรรณบุรี 3 อำเภอ : อ.เมืองสุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง

แนวเส้นทางโครงการ
จุดเริ่มต้นที่จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี บริเวณจุดตัดถนนกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ซึ่งเชื่อมต่อไปยังโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวเส้นทาง กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้วได้ แนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 346 และเข้าสู่อำเภอบางเลน ซึ่งผ่านพื้นที่ทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นแนวเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง แนวเส้นทางคงต่อเนื่องผ่านพื้นที่การเกษตรและเข้าสู่อำเภอบางปลาม้า ตัดถนนทางหลวงหมายเลข 340 และแนวเส้นทางไปสิ้นสุดบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 33 บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ที่พักริมทาง (Rest Area)
ตลอดแนวเส้นทางโครงการ มีที่พักริมทาง (Rest Area) ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่
ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 1 แห่ง :
   –  จ.นครปฐม : ตั้งอยู่บริเวณ อ.บางเลน
สถานที่บริการทางหลวง (Service Area) 1 แห่ง :
   –  จ.สุพรรณบุรี : ตั้งอยู่บริเวณ อ.บางปลาม้า
จุดพักรถ (Rest Stop) 2 แห่ง :
   –  จ.นครปฐม 1 แห่ง : ตั้งอยู่บริเวณ อ.นครชัยศร
   –  จ.สุพรรณบุรี 1 แห่ง : ตั้งอยู่บริเวณ อ.สองพี่น้อง

การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

    • แนวเส้นทางมีลักษณะพื้นที่ที่ตัดผ่านมีความลาดเอียงต่ำ โดยไม่ตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A , 1B และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 และไม่ตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ
    • สำหรับพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตร จากสองฝั่งแนวเส้นทาง ประกอบด้วย สถานศึกษา 3 แห่ง ศาสนสถาน 5 แห่ง และชุมชน 22 ชุมชน ไม่พบสถานพยาบาล สำหรับโบราณสถาน ในระยะ 1 กิโลเมตรจากสองฝั่งแนวเส้นทาง จำนวน 1 แห่ง คือ วัดบ้านหลวง (เก่า) ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
    • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 4,201.10 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 113.05 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 178.48 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 110.65 ไร่ โดยแนวเส้นทางมีจุดตัดถนนสายหลัก 8 จุด และถนนชุมชน 92 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 76 จุด

โดยสรุปแนวเส้นทาง ของช่วงนครปฐม-สุพรรณบุรี แนวเส้นทางตัดผ่านมีความลาดเอียงต่ำ และพบพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งสถานศึกษา ศาสนสถาน และชุมชน รวมถึงแหล่งโบราณสถานอยู่ใกล้เคียงแนวเส้น อยู่ใกล้เคียงแนวเส้นทาง จึงต้องให้ความสำคัญกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

รูปแนวเส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วง นครปฐม- สุพรรณบุรี

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja