อัพเดตวันที่  18/10/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 7 นครปฐม-สุพรรณบุรี (ระยะทางประมาณ 73 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เส้นทางช่วงนี้ทำหน้าที่เป็นทั้งเส้นทางเชื่อมโยงการจราจรในแนวเหนือ-ใต้ เชื่อมต่อการเดินทางระหว่างพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ และเป็นส่วนหนึ่งของถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะช่วยกระจายการจราจร และลดปริมาณการจราจรผ่านพื้นที่ไม่ให้เข้าไปแออัดในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟสานใหม่โดยเริ่มต้นจาก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม บริเวณจุดเริ่มต้นของโครงการมอเตอร์เวย์ สายนครปฐม-ชะอำ (M8) และไปสิ้นสุดบริเวณ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

พื้นที่พาดผ่าน  2 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่

  • ผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 5 อำเภอ ได้แก่
  • จังหวัดนครปฐม 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน และ อำเภอนครชัยศรี
  • จังหวัดสุพรรณบุรี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และ อำเภอสองพี่น้อง

การกำหนดแนวเส้นทาง:
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นที่ จังหวัดนครปฐม อำเภอนครชัยศรี บริเวณจุดตัดถนนกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ซึ่งเชื่อมต่อไปยังโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแนวเส้นทาง กาญจนบุรี (ด่านพุน้ำร้อน)-สระแก้วได้ แนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข 346 และเข้าสู่อำเภอบางเลน ซึ่งผ่านพื้นที่ทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จากนั้นแนวเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง แนวเส้นทางคงต่อเนื่องผ่านพื้นที่การเกษตรและเข้าสู่ อำเภอบางปลาม้า ตัดถนนทางหลวงหมายเลข 340 และแนวเส้นทางไปสิ้นสุดบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 33 บริเวณทางด้านทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

  • แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีลักษณะพื้นที่ที่ตัดผ่านมีความลาดเอียงต่ำ โดยไม่ตัดผ่านพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1A, 1B และพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 และไม่ตัดผ่านป่าสงวนแห่งชาติ สำหรับพื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ 500 เมตรจากสองฟากแนวเส้นทางเลือกที่ 1 ประกอบด้วย สถานศึกษา 3 แห่ง ศาสนสถาน 5 แห่ง และชุมชน 22 ชุมชน ไม่พบสถานพยาบาล สำหรับโบราณสถาน ในระยะ 1 กิโลเมตรจากสองฟากแนวเส้นทาง จำนวน 1 แห่ง คือ วัดบ้านหลวง (เก่า) ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  • ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ที่แนวเส้นทางตัดผ่าน ประกอบด้วย พื้นที่เกษตรกรรม 4,10 ไร่ พื้นที่ไม่ใช้ประโยชน์ 113.05 ไร่ พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 178.48 ไร่ และพื้นที่แหล่งน้ำ 110.65 ไร่
  • แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดตัดถนนสายหลัก 8 จุด และถนนชุมชน 92 จุด นอกจากนี้ ยังตัดผ่านแหล่งน้ำประเภทแม่น้ำลำคลอง 76 จุด

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) 

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
https://pusat.kingsford.com/https://pusat.kingsford.com/
ArahTogel Agen Togel Situs Togel Togel Online Bandar Togel Pusat Togel Online Slot mpo MPOSLOT Judi slot mpo