อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 7 สุพรรณบุรี-นครปฐม (ระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นหนึ่งในเส้นทางของวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR10) ด้านตะวันตก จะช่วยรองรับการเดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและแยกการจราจรระหว่างพื้นที่และการจราจรที่ต้องการเข้าเมืองออกจากกันเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในเมือง และเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ สุพรรณบุรี อ่างทอง และนครปฐม

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ โดยเริ่มต้นแนวเส้นทางเริ่มต้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณจุดตัดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) ที่จังหวัดนครปฐม

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 7 สุพรรณบุรี-นครปฐม (ระยะทางประมาณ 66 กิโลเมตร)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM