อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR1 เชียงราย-นราธิวาส

ช่วงที่ 13 สงขลา-นราธิวาส (ระยะทางประมาณ 247 กิโลเมตร)

ความสำคัญของแนวเส้นทาง
ช่วยลดปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 และสามารถเชื่อมการเดินทางระหว่างเมืองหลักในภาคใต้กับด่านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย บริเวณด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟปัจจุบัน โดยใช้แนวตามทางรถไฟปัจจุบันเพื่อลดผลกระทบการเวนคืน เริ่มต้นต่อจากช่วงสุราษฎร์ธานี-สงขลา บริเวณอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มุ่งหน้าลงสู่และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส

แนวเส้นทางเชียงราย-นราธิวาส (MR1) ช่วงที่ 13 สงขลา-นราธิวาส (ระยะทางประมาณ 247 กิโลเมตร)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM