dingdongtogel dingdongtogel MR3 ช่วงที่ 4 สุรินทร์-ด่านช่องจอม (ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร) – MR-MAP

อัพเดตวันที่  28/10/2565

MR3 บึงกาฬ-สุรินทร์

ช่วงที่ 3 สุรินทร์-ช่องจอม (ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ชายแดนบริเวณด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชา

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองโดยใช้เขตทางร่วมกับทางรถไฟสายใหม่ มีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่ที่อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และไปสิ้นสุดที่ด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

พื้นที่พาดผ่าน   จังหวัดสุรินทร์

การกำหนดแนวเส้นทาง:
เริ่มต้นแนวเส้นทางที่ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ มุ่งไปยังทิศใต้ และมุ่งไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ แนวเส้นทางที่มุ่งหน้าไปยังทิศใต้จะค่อนไปทางตะวันออกเล็กน้อย ไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่บริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 214 (0+025) ที่อำเภอกาบเชิง(ด่านช่องจอม)

แนวเส้นทางบึงกาฬ-สุรินทร์ (MR3)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM