อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR3 บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม)

ช่วงที่ 4 สุรินทร์-ด่านช่องจอม (ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
แนวเส้นทางเชื่อมไปยังพื้นที่ชายแดนบริเวณด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชา

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ สุรินทร์

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ ซึ่งเป็นแนวใหม่ทั้งคู่ มีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่ที่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ และไปสิ้นสุดที่ด่านช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

แนวเส้นทาง MR3 สุรินทร์-ด่านช่องจอม (ระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM