อัพเดตวันที่  28/04/2565

MR3 บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม)

ช่วงที่ 5 สุรินทร์-ศรีสะเกษ (ด่านช่องสะงำ) (ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร)

ความสำคัญของแนวเส้นทาง
เป็น Super line แยกออกจากช่วงสุรินทร์-ด่านช่องจอม มุ่งหน้าสู่ด่านช่องสะงำ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างไทยและกัมพูชา

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ สุรินทร์ และศรีสะเกษ

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มีจุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่ที่ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ สิ้นสุดแนวเส้นทางที่ ด่านช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แนวเส้นทาง MR3 ช่วง สุรินทร์-ศรีสะเกษ (ด่านช่องสะงำ) (ระยะทางประมาณ 31 กิโลเมตร)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM