อัพเดตวันที่ 29/04/2565

MR10 เส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงที่ 4 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านใต้ ช่วง ทล.34-ทล.35 (ระยะทางประมาณ 79 กม.)

ความสำคัญของแนวเส้นทาง
รองรับการเดินทางระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ที่จะส่งเสริมการเดินทางและการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ EEC สู่พื้นที่ SEC ด้วยโครงข่ายทางถนนและระบบราง ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการค้าการลงทุนของประเทศไทยทั้งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้มากขึ้น

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
ช่วงเริ่มต้นของแนวเส้นทางบริเวณทางหลวงหมายเลข 34 จนถึงทางหลวงหมายเลข 3 หรือ ถนนสุขุมวิท จะพัฒนาเป็นแนวเส้นทางใหม่โดยปรับแนวเส้นทางของทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและระบบรางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของพื้นที่ชุมชนข้างเคียง หลังจากนั้น แนวเส้นทางจะใช้แนวตามการศึกษาของโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศ ช่วง จ.สมุทรสาคร-จ.สมุทรปราการ โดยพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและรถไฟสายใหม่ตลอดแนวเส้นทาง ซึ่งจะมีการปรับแนวเส้นทางบางช่วงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชน รวมทั้งพิจารณาการออกแบบแนวเส้นทางเพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำท่าจีน

แนวเส้นทาง MR10: วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja