อัพเดตวันที่ 29/04/2565

MR10 เส้นทางเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ช่วงที่ 5 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านตะวันตก ช่วง มล.35-นครปฐม (ระยะทางประมาณ 23 กม.)

ความสำคัญของแนวเส้นทาง
เป็นเส้นทางเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณวงแหวนด้านใต้และการเดินทางจากภาคใต้ไปยังภาคเหนืออย่างไร้รอยต่อ

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ สมุทรสาคร และ นครปฐม

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ เป็นแนวใหม่ทั้งคู่ จุดเริ่มต้นแนวเส้นทางอยู่บริเวณทางหลวงหมายเลข 35 ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

แนวเส้นทาง MR10: วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM