อัพเดตวันที่ 29/04/2565

MR9 ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี

ช่วงที่ 1 สุราษฎร์ธานี-พังงา (ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร)

ความสำคัญของแนวเส้นทาง
เป็นเส้นทางรองรับการเดินทางของจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณท่าเรือดอนสัก จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงาโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 44 นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเชื่อมต่อกับ MR1 เชียงราย-นราธิวาส เพื่อสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังพื้นที่ตอนบนของประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา

รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง 
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจากจุดเริ่มต้นบริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนถึงจุดตัดทางรถไฟปัจจุบัน หลังจากนั้น รถไฟสายใหม่จะแยกแนวออกไปโดยใช้แนวตามการออกแบบของโครงการทางรถไฟสายใหม่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ดอนสัก ส่วนแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 44 และเบี่ยงแนวเส้นทางเพื่อเข้าสู่จังหวัดพังงา

แนวเส้นทาง MR9 ช่วงที่ 1 สุราษฎร์ธานี-พังงา (ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM