อัพเดตวันที่  1/11/2565

MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3

ช่วงที่ 3 (ด้านตะวันออก) ทล.32 – ทล. 305 (ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เส้นทางต่อจากช่วงสุพรรณบุรี – ทางหลวงหมายเลข 32 เชื่อมโยงการเดินทางจากพระนครศรีอยุธยา และฝั่งตะวันตกของภาคกลางไปยังสระบุรีและเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยไปตัดกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา (M6) และทางหลวงหมายเลข 1 จากนั้นเส้นทางจะมุ่งลงใต้ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 305 ซึ่งจะเชื่อมโยงกับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านตะวันออก เส้นทางไปยังภาคตะวันออกและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รูปแบบการพัฒนา
จุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัด ทล.32 ในอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงระหว่าง ทล.32 กับ ทางรถไฟสายเหนือบริเวณสถานีชุมทางบ้านภาชี พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟสายใหม่ หลังจากนั้น พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ระบบเดียว ไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณทางหลวงหมายเลข 305 ใน
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ระยะทางประมาณ  70 กิโลเมตร  

พื้นที่พาดผ่าน 3 จังหวัด 8 อำเภอ ประกอบด้วย

    • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง อำเภอภาชี
      อำเภออุทัย อำเภอวังน้อย
    • จังหวัดสระบุรี 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองแค
    • จังหวัดปทุมธานี 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองเสือ อำเภอธัญบุรี

จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง : อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง : อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

การกำหนดแนวเส้นทาง
จุดเริ่มต้นของแนวเส้นทางอยู่บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 32 (นครหลวง-อ่างทอง) ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 40+732 ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 347 บริเวณ ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัดกับเส้นทางเลือกที่ 3 ช่วง ทล.32-ทล.305 ALT3 บริเวณตำบล บางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วมุ่งสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ต่อจนตัดกับถนนหมายเลข 3467 (นครหลวง-ท่าเรือ) ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 2+069 และตัดข้ามแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าบริษัท แพนด์สนครหลวง จำกัด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 33 (บางประหัน-โคกแดง) ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 68+417 ตำบลภาชี อำเภออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งหน้าต่อและตัดกับเส้นทางเลือกที่ 2 ช่วง ทล.32-ทล.305 ALT2 บริเวณตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 3043 และถนนทางหลวงหมายเลข 6 (บางประอิน-นครราชสีมา) ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 23+778 และมุ่งหน้าสู่ทิศใต้จนตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 1 (ต่างระดับบางปะอิน-หนองแค) หลักกิโลเมตรที่ 76+122 จากนั้นมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตัดกับถนนหมายเลข 1021 และหมายเลข 3261 ก่อนที่จะเปลี่ยนไปทางทิศใต้ จนไปสิ้นสุดที่ถนนทางหลวงหมายเลข 305 (วัดนาบุญ-คลอง14) หลักกิโลเมตรที่ 25+370 ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี

แนวเส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja