อัพเดตวันที่  1/11/2565

MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3

ช่วงที่ 4 (ด้านตะวันออก) ทล.34 – ทล.35  (ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร)

ความสำคัญของเส้นทาง
เส้นทางต่อจากช่วงทางหลวงหมายเลข 305-ทางหลวงหมายเลข 34 ไปบรรจบกับ ทางหลวงหมายเลข 35 หรือถนนพระรามที่ 2 รองรับการเดินทางระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งภาคกลางทางฝั่งตะวันตกโดยไม่ต้องผ่านเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน ช่วยลดความแออัดของการจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภาคตะวันออกและภาคใต้/ภาคกลางทางฝั่งตะวันตก เส้นนี้สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ โดยเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก (CWEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี  นอกจากนี้ การพัฒนาทางรถไฟตามแนวเส้นทางนี้มีความจำเป็นเพื่อช่วยแก้ปัญหาคอขวดของโครงข่ายทางรถไฟ หากรถไฟทุกขบวนที่ผ่านกรุงเทพฯ ต้องวิ่งเข้าสถานีกลางบางซื่อ ทั้งนี้ การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางนี้ตามนโยบายการบูรณาการการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) จะช่วยลดการเวนคืนพื้นที่สำหรับพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และทางรถไฟ ทำให้การดำเนินโครงการทั้งสองระบบมีความเป็นได้มากขึ้น

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟสายใหม่ โดยเริ่มต้นบริเวณจุดตัด ทล.34 อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และไปสิ้นสุดช่วงเส้นทางที่จุดตัด ทล.35 บริเวณอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ระยะทางประมาณ  77 กิโลเมตร  

พื้นที่พาดผ่าน 3 จังหวัด 7 อำเภอ ประกอบด้วย

    • จังหวัดสมุทรปราการ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเสาธง อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี
      อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์
    • กรุงเทพมหานคร 1 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน
    • จังหวัดสมุทรสาคร 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง : อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง : อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การกำหนดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข 34 หลักกิโลเมตรที่ 24+075 ที่ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โดยแนวเส้นทางมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ตัดกับทางหลวงหมายเลข 3268 หลักกิโลเมตรที่ 24+734 จากนั้นแนวเส้นทางเข้าสู่เขตพื้นที่ ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ แล้วเปลี่ยนทิศทางไปมุ่งทางทิศตะวันตกเข้าสู่เขตพื้นที่ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี แนวเส้นทางตัดกับทางหลวงหมายเลข 3256 ที่หลักกิโลเมตรที่ 5+159 ที่ตำบลบางปลา จากนั้นแนวเส้นทางเข้าสู่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ โดยแนวเส้นทางมุ่งขนานกับถนนท้องถิ่น สป.ก. 16-001 (ถนนแพรกษา) ที่ตำบลแพรกษาใหม่ แนวเส้นทางเบี่ยงไปมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่าน ตำบลแพรกษา จากนั้นแนวเส้นทางตัดกับทางหลวงหมายเลข 3 หลักกิโลเมตรที่ 31+316 ที่ตำบลท้ายบ้านใหม่ แนวเส้นทางเบี่ยงไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือก่อนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ตำบลท้ายบ้าน แนวเส้นทางมุ่งไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ โดยแนวเส้นทางขนานกับทางหลวงหมาย 3243 ผ่าน ตำบลแหลมฟ้าผ่า ตำบลนาเกลือ จากนั้นแนวเส้นทางผ่านแขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จากนั้นแนวเส้นทางจะเข้าสู่ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยแนวเส้นทางผ่าน ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลโคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก และข้ามแม่น้ำท่าจีน ผ่านตำบลท่าจีน ตำบลบางกระเจ้า

แนวเส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja