อัพเดตวันที่  1/11/2565

MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3

ช่วงที่ 7 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ช่วงส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วง รังสิต-บางปะอิน (22 กม.)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างทางยกระดับอุตราภิมุข กับ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้เป็นโครงข่ายถนนที่ควบคุมการเข้า-ออกของการจราจรเป็นเส้นทางต่อเนื่องจากกรุงเทพฯ ไปถึงนครราชสีมา เส้นทางช่วงนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปยังพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 (ถนนกาญจนาภิเษก) เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางไปยังภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรเทาปัญหาจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1 โดยแบ่งแยกการจราจรระหว่างเมืองกับการจราจรในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมาก เนื่องจากผ่านพื้นที่พาณิชยกรรม ฐานการผลิตอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และสถานศึกษา โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าที่สำคัญ อาทิ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) และพื้นที่โลจิสติกส์ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค และศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าของบริษัทของส่งต่าง ๆ ในพื้นที่อำเภอบางปะอิน และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น เคอรี่ DHL โฮมโปร Big C โลตัส แมคโคร โกลบอลเฮาส์ พาวเวอร์บาย ไทยวัสดุ กับแหล่งบริโภคหลักของประเทศ คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ยกระดับตามแนวทางหลวงหมายเลข 1 ต่อขยายมาจากทางยกระดับอุตราภิมุข ไปสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้นของเส้นทางบางปะอิน-นครราชสีมา บริเวณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระยะทางประมาณ  22 กิโลเมตร  

แนวเส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja