อัพเดตวันที่  1/11/2565

MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3

ช่วงที่ 8 เส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ ช่วง บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (25 กม.)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงการจราจรจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ และแก้ปัญหาหารจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ซึ่งมีปัญหาการจราจรหนาแน่นและมีการใช้งานปะปนกันระหว่างการจราจรระหว่างเมืองกับการจราจรในพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร
ที่มี่ชุมชนค่อนข้างหนาแน่นตลอดสองข้าง รวมทั้งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อโครงข่ายจากเส้นทางวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 ด้านใต้ ไปยังโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองที่มุ่งสู่ภาคใต้ รองรับการเชื่อมโยงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) กับ ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)

รูปแบบการพัฒนา
เป็นเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยเป็นทางยกระดับบน ทล.35 เริ่มต้นแนวเส้นทางบริเวณวงแหวนฯ รอบที่ 2 ดด้านตะวันตกต่อจากโครงการทางพิเศษพระราม 3 -ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกฯ ด้านตะวันตก และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางบริเวณ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ระยะทางประมาณ  25 กิโลเมตร  

แนวเส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja