อัพเดตวันที่  1/11/2565

MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3

ช่วงที่ 10 ส่วนต่อขยายทางพิเศษอุดรรัถยา ช่วง บางปะอิน-สุพรรณบุรี (57 กม.)

ความสำคัญของเส้นทาง
เป็นเส้นทางที่ต่อจากทางพิเศษอุดรรัถยา ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จากด่านบางปะอิน ไปยังถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยง และเป็นทางเลือกในการเดินทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคกลางและภาคเหนือ รวมทั้ง เป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ให้เข้าถึงด้วยโครงข่ายทางพิเศษเพื่อกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่ใหม่

รูปแบบการพัฒนา
พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองระบบเดียว โดยจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษอุดรรัถยา บริเวณ อำเภอบางประอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปบรรจบกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 บริเวณ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ระยะทางประมาณ  57 กิโลเมตร  

พื้นที่พาดผ่าน  2 จังหวัด 6 อำเภอ ได้แก่

    • จังหวัดสุพรรณบุรี 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
    • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน

จุดเริ่มต้นแนวเส้นทาง : อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จุดสิ้นสุดแนวเส้นทาง : อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การกำหนดแนวเส้นทาง
แนวเส้นทางเลือกที่ 1 มีจุดเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข 9 (ถนนกาญจนาภิเษก) หลักกิโลเมตรที่ 79+000 ที่ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แนวทิศทางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตัดกับทางหลวงหมายเลข 3442 และทางหลวงหมายเลข 3309 หลักกิโลเมตรที่ 7+620 ที่ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน แนวเส้นทางเบี่ยงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่ตำบลเกาะเกิด ผ่านตำบลบ้านพลับ ตำบลบ้านแป้ง จากนั้นแนวเส้นทางเข้าสู่เขตอำเภอบางไทรอีกครั้งที่ตำบลบ้านแป้ง ผ่านตำบลช้างน้อย ตำบลกระแซง ตำบลบ้านกลึง แนวเส้นทางตัดกับทางหลวงหมายเลข 3263 หลักกิโลเมตรที่ 7+687 ที่ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล ผ่านตำบลกบเจา ตำบลบ้านคลัง ตำบลทางช้าง ตำบลวัดตะกู แนวเส้นทางตัดกับทางหลวงหมายเลข 3454 หลักกิโลเมตรที่ 102+000 ที่ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอเสนา จากนั้นแนวเส้นทางเข้าสู่เขตอำเภอผักไห่ ผ่านตำบลท่าดินแดง ตำบลลาดชิด ตำบลลำตะเคียน ตำบลจักราช ตำบลดอนลาน แนวเส้นทางตัดกับทางหลวงหมายเลข 3372 หลักกิโลเมตรที่ 1+537 ที่ตำบลนาคู แนวเส้นทางเบี่ยงไปมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกแนวเส้นทางเข้าสู่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นแนวเส้นทางตัดกับทางหลวงหมายเลข 33 หลักกิโลเมตรที่ 11+630 ที่ตำบลโคกโคเฒ่า และสิ้นสุดเส้นทางที่แนวเส้นทางวงแหวนรอบ 3 (ด้านเหนือ) ที่ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

แนวเส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM
waktogel togelup aye4d
bocoran rtp slot gacor maxwin sbobet togel kamboja