ภาพการประชุมพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 (3 มี.ค. 66 ณ จังหวัดชลบุรี)

สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Youtube >> Mrmap Thailand >> คลิ๊ก พื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

ภาพการประชุมพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2 (23 ก.พ. 66 ณ จังหวัดเพชรบุรี)

พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพการประชุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ครั้งที่ 2 (22 ก.พ. 66 ณ จังหวัดนครปฐม)

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพการประชุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 (15 ก.พ. 66 ณ จังหวัดเชียงใหม่)

พื้นที่ภาคดหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

MR1 ช่วงที่ 5 ลำปาง-พะเยา (ระยะทางประมาณ 99 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่  21/07/2566 MR 1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงที่ 5 ลำปาง-พะเยา (ระยะทาง 100 กม.) ความสำคัญของเส้นทางแนวเส้นทางแยกออกมาจากเส้น MR1-4 พิษณุโลก-เชียงใหม่ แนวเส้นทางจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งจากศูนย์กลางกรุงเทพมหานครมายังภาคเหนือ รูปแบบการพัฒนาช่วง MR1-5 จะมุ่งขึ้นเหนือ เพื่อไปเชื่อมต่อกับแนวเส้นทาง MR1 เชียงราย-นราธิวาส ช่วงเชียงใหม่-เชียงราย บริเวณ อ.งาว จ.ลำปาง และเชื่อมต่อไปยัง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ต่อไป รายละเอียดแนวเส้นทาง จุดเริ่มต้นโครงการ : อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลกจุดสิ้นสุดโครงการ : อ.งาว จ.ลำปางระยะทางรวมประมาณ 100 กิโลเมตรแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 1 จังหวัด 3 อำเภอ ได้แก่   –  จ.ลำปาง 4 อำเภอ : อ.แม่ทะ  อ.แม่เมาะ และ อ.งาว แนวเส้นทางโครงการแนวเส้นทาง MR1-5 …

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 >> คลิ๊ก ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่อื่นๆ >> คลิ๊ก สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Youtube >> Mrmap Thailand >> คลิ๊ก

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 >> คลิ๊ก ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่อื่นๆ >> คลิ๊ก สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Youtube >> Mrmap Thailand >> คลิ๊ก