สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1

สรุปผลการประชุม  สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่) ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนบน >> คลิ๊ก ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ >> คลิ๊ก

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 20/10/2565 ดาวโหลด

สรุปผลประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

สรุปผลการประชุม  สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 ณ จังหวัดระยอง) ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออก >> คลิ๊ก ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ >> คลิ๊ก

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1

สรุปผลการประชุม  สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่กลางตอนล่าง >> คลิ๊ก ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ >> คลิ๊ก

แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคใต้

สื่อแผ่นพับโครงการ แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคใต้ ดาวโหลด >> แผ่นพับภาคใต้ ดาวโหลด >> แผ่นพับอื่นๆ

แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคตะวันออกเหนือตอนล่างและกลางตอนบน

สื่อแผ่นพับโครงการ แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคตะวันออกเหนือตอนล่างและกลางตอนบน ดาวโหลด >> แผ่นพับภาคเหนือตอนล่างและกลางตอนบน ดาวโหลด >> แผ่นพับอื่นๆ

แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

สื่อแผ่นพับโครงการ แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคตะวันออกเหนือตอนล่าง ดาวโหลด >> แผ่นพับภาคเหนือตอนล่าง ดาวโหลด >> แผ่นพับอื่นๆ

ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็น MR Map กลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดขอนแก่น 6 ต.ค. 65

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 1 จัดประชุม ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 6 ตุลาคม 2565 รูปภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด วีดีทัศน์ ดาวน์โหลด สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Youtube >> Mrmap Thailand >> คลิ๊ก

ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็น MR Map กลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 5 ต.ค. 65

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 1 จัดประชุม ณ จังหวัดร้อนเอ็ด วันที่ 5 ตุลาคม 2565 รูปภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด วีดีทัศน์ ดาวน์โหลด สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Youtube >> Mrmap Thailand >> คลิ๊ก

ภาพการประชุมรับฟังความคิดเห็น MR Map กลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดระยอง 29 ก.ย. 65

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) พื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 จัดประชุม ณ จังหวัดระยอง วันที่ 29 กันยายน 2565 รูปภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด วีดีทัศน์ ดาวน์โหลด สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Youtube >> Mrmap Thailand >> คลิ๊ก