ช่วงที่ 1 กาญจนบุรี-พุน้ำร้อน (ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่ 28/10/2565 MR6 กาญจนบุรี-สระแก้ว ช่วงที่ 1 บางใหญ่-กาญจนบุรี (ระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร) แนวเส้นทางอยู่ระหว่างการก่อสร้างในปัจจุบัน โดยพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ระบบเดียว เริ่มต้นที่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และสิ้นสุดที่ ทล.324 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกายจนบุรี โดยแนวเส้นทางจะมีจุดเชื่อมต่อกับโครงข่ายมอเตอร์เวย์กับแนวเส้นทาง MR10 บริเวณ จังหวัดนครปฐม แนวเส้นทางกาญจนบุรี-สระแก้ว MR6

MR6 ช่วงที่ 4 ปราจีนบุรี-อรัญประเทศ (ระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่ 20/06/2566 MR6 กาญจนบุรี-สระแก้ว ช่วงที่ 5 ปราจีนบุรี-อรัญประเทศ  ความสำคัญของแนวเส้นทางแนวเส้นทางเชื่อมโยงไปยังด ่านอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านปอยเปต อำเภอโอโจรว จังหวัดบันเตียเมียนเจย ด่านพรมแดนนี้เป็นประตูการค้าหลักระหว่างไทยและกัมพูชาและเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปถึงกรุงพนมเปญ ของกัมพูชาและ นครโฮจิมินห์ ของประเทศเวียดนาม ตามแนวทางหลวงเอเชียสาย AH1 และแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง(GMS) รวมทั้ง เป็นเส้นทางที่จะเชื่อมโยงพื้นที่และรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว รูปแบบการพัฒนาพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ โดยบูรณาการใช้เขตทางร่วมกับทางรถไฟสายตะวันออก รายละเอียดแนวเส้นทาง      –   จุดเริ่มต้นโครงการ : อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี      –   จุดสิ้นสุดโครงการ :  : อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว      –   ระยะทางรวมประมาณ 86 กิโลเมตร แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 2 …

MR6 ช่วงที่ 3 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี (ระยะทางประมาณ 138 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่ 20/06/2566 MR6 กาญจนบุรี-สระแก้ว ช่วงที่ 4 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก)-ปราจีนบุรี ความสำคัญของแนวเส้นทางแนวเส้นทางสามารถเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกับพื้นที่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัดปราจีนบุรี อาทิ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคกบินทร์ นิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี สวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียลปาร์ค สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี และเขตประกอบการอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี เป็นต้น รูปแบบการพัฒนาพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ระบบเดียวตลอดแนว และเป็นการเปิดแนวเส้นทางใหม่เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของแนวเส้นทาง รวมถึงหลีกเลี่ยงการพาดผ่านพื้นที่ชุมชนและกระจายความเจริญไปสู่พื้นที่ใหม่ รายละเอียดแนวเส้นทาง      –   จุดเริ่มต้นโครงการ : เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร      –   จุดสิ้นสุดโครงการ :  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี      –   ระยะทางรวมประมาณ 99 กิโลเมตร แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 1 เขต 5 อำเภอ …

MR6 ช่วงที่ 2 จตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) (ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่ 20/06/2566 MR6 กาญจนบุรี-สระแก้ว ช่วงที่ 3 จตุโชติ-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ความสำคัญของแนวเส้นทางเป็นเส้นทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครที่เชื่อมโยงวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 กับ วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 และรองรับการเดินทางระหว่างเมืองเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวเส้นทางนี้อยู่ในการศึกษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) โดยบูรณาการโครงการทางพิเศษฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ของ กทพ. และถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (MR10) ของ กรมทางหลวง (ทล.) เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมขนส่งอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งโครงข่ายทางหลวงและโครงข่ายทางพิเศษ  แนวเส้นทางโครงการแนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นบริเวณทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติ ยกระดับข้ามถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) ไปทางทิศตะวันออก ถนนหทัยราษฎร์ ถนนนิมิตใหม่ จากนั้นจะลดระดับลงสู่พื้นที่บริการทางพิเศษ (Rest Area) ในระดับดินที่ กม. 11+040 ของโครงการ จากนั้นจะเริ่มยกระดับอีกครั้งผ่านถนนคลองเก้า และเลี้ยวไปทางทิศเหนือเชื่อมต่อ ถนนลำลูกกาบริเวณใกล้คลองหกวาสายล่าง ปทุมธานี และสิ้นสุดโครงการโดยเชื่อมต่อ MR10 ที่บริเวณแขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร แนวเส้นทาง …

MR6 ช่วงที่ 1 ด่านพุน้ำร้อน-กาญจนบุรี (ระยะทางประมาณ 82 กิโลเมตร)

อัพเดตวันที่ 20/06/2566 MR6 กาญจนบุรี-สระแก้ว ช่วงที่ 2 กาญจนบุรี-พุน้ำร้อน ความสำคัญของแนวเส้นทางเป็นเส้นทางต่อจากช่วงบางใหญ่-กาญจนบุรี เชื่อมโยงไปยังพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และประตูการค้าการคมนาคมขนส่งสู่ท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายที่มีแผนจะพัฒนาขึ้นในอนาคต รูปแบบการพัฒนาพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์โดยบูรณาการการใช้เขตทางร่วมกับทางรถไฟสายใหม่แนวเส้นทางปรับปรุงจากผลการศึกษาการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง-ท่าเทียบเรือน้ำลึกทวาย ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี-ชายแดนไทย/เมียนมา (บ้านพุน้ำร้อน) ของกรมทางหลวง รายละเอียดแนวเส้นทางจุดเริ่มต้นโครงการ : อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีจุดสิ้นสุดโครงการ :  อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรีระยะทางรวมประมาณ 82 กิโลเมตร แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่  1 จังหวัด 4 อำเภอ ได้แก่  จ.กาญจนบุรี : อ.เมืองกาญจนบุรี อ.ไทรโยค อ.ด่านมะขามเตี้ย และ อ.ท่าม่วง แนวเส้นทางโคงรการจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดตัดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ – กาญจนบุรี (M81) ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มุ่งหน้าไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตัดผ่านทางรถไฟสายปัจจุบันสายธนบุรี-กาญจนบุรี ก่อนจะตัดกับทางหลวงหมายเลข 323 (หนองเสือ – ท่าน้ำตื้น) ผ่านตำบลทุ่งทอง ตำบลวังศิลา …