ภาพการประชุมพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 (3 มี.ค. 66 ณ จังหวัดชลบุรี)

สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Youtube >> Mrmap Thailand >> คลิ๊ก พื้นที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

ภาพการประชุมพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 2 (23 ก.พ. 66 ณ จังหวัดเพชรบุรี)

พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพการประชุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ครั้งที่ 2 (22 ก.พ. 66 ณ จังหวัดนครปฐม)

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพการประชุมพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2 (15 ก.พ. 66 ณ จังหวัดเชียงใหม่)

พื้นที่ภาคดหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพการประชุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและกลางตอนบน ครั้งที่ 2 (17 ก.พ. 66 ณ จังหวัด นครสวรรค์)

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพการประชุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 (16 ก.พ. 66 ณ จังหวัด พิษณุโลก )

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพการประชุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 2 (14 ธ.ค. 65 ณ จังหวัดขอนแก่น)

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 14 ธันวาคม 2565

ภาพการประชุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2 (13 ธ.ค. 65 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด)

พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2 จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 13 ธันวาคม 2565

ภาพการประชุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1 (27 ต.ค. 65 ณ กทม)

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 ตุลาคม 2565