เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ครั้งที่1

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 20/09/2565 ดาวโหลด Previous Next

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 16/09/2565 ดาวโหลด

แผ่นพับ MR-Map พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สื่อแผ่นพับโครงการ แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ดาวโหลด >> แผ่นพับภาคเหนือตอนบน ดาวโหลด >> แผ่นพับอื่นๆ

แผ่นพับ MR-Map พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

แผ่นพับ MR-Map พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง

อัพเดตวันที่ 12/09/2565 สื่อแผ่นพับโครงการ แผ่นพับ MR-Map พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ดาวโหลด >> แผ่นพับภาคกลางตอนล่าง ดาวโหลด >> แผ่นพับอื่นๆ

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น

ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 ใช้รูปแบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)  กลุ่มที่ 1 พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.00-1200 น. ณ ห้องสามอ่าวแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องดอยสุเทพ ชั้น 1 โรงเรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออก วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom …

ประกาศกรมทางหลวง การประชุมรับฟังความคิดเห็น (30 ส.ค. 65)

Add Your Heading Text Here ประกาศกรมทางหลวง การประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 ประกาศวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 Download

สรุปผลประชุมรับฟังความคิดเห็น MRMAP1 โครงการนำร่อง 3 เส้นทาง

สรุปผลประชุมรับฟังความคิดเห็น MRMAP1 โครงการนำร่อง 3 เส้นทาง ดาวโหลด

แผ่นพับ MR-Map: ภาพรวมโครงการ กลุ่มที่ 1-4

สื่อแผ่นพับโครงการ สื่อแผ่นพับโครงการ แผ่นพับ MR-Map: สรุปโครงการกลุ่มที่ 1-4 ดาวน์โหลด Previous Next