แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2

สื่อแผ่นพับโครงการ แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ดาวโหลด >> แผ่นพับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ดาวโหลด >> แผ่นพับอื่นๆ

แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 2

สื่อแผ่นพับโครงการ แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ดาวโหลด >> แผ่นพับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ดาวโหลด >> แผ่นพับอื่นๆ

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 2 สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 14/12/2565 ดาวโหลด

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 2

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 2 เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ครั้งที่ 2 สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 13/12/2565 ดาวโหลด

เส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วง ทล.305-ทล.34

อัพเดตวันที่  1/11/2565 MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 ช่วงที่ 4 (ด้านตะวันออก) ทล.305 – ทล.34  (ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร)4 ความสำคัญของเส้นทางต่อจากช่วงทางหลวงหมายเลข 32-ทางหลวงหมายเลข 305 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 34 หรือถนนเทพรัตน และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นเส้นทางเชื่อมโยงการเดินทางของพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพฯ ชั้นในกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กับภาคตะวันออกและท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยไม่ต้องผ่านเข้ากรุงเทพฯ ชั้นใน รูปแบบการพัฒนาพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ระบบเดียวตามการออกแบบของกรมทางหลวง เริ่มต้นบริเวณ ทล.305 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จนไปถึงทางรถไฟสายตะวันออก หลังจากนั้นจะพัฒนาเป็นมอเตอร์เวย์ร่วมกับทางรถไฟสายใหม่ จนไปสิ้นสุดที่จุดตัด ทล.34 และทางพิเศษบูรพาวิถีบริเวณอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระยะทางประมาณ 52 กิโลเมตร แนวเส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ รอบที่ 3 

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 27/10/2565 ดาวโหลด

แผ่นพับ MR-map กลุ่มกรุงเทพฯ และปริมณฑล ครั้งที่ 1

สื่อแผ่นพับโครงการ แผ่นพับ MR-map พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ดาวโหลด >> แผ่นพับ กทม.และปริมณฑล ดาวโหลด >> แผ่นพับอื่นๆ

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1

เอกสารประกอบการประชุม กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 1 สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็น วันที่ 20/10/2565 ดาวโหลด

แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1

สื่อแผ่นพับโครงการ แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคใต้ ดาวโหลด >> แผ่นพับภาคใต้ ดาวโหลด >> แผ่นพับอื่นๆ

แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคตะวันออกเหนือตอนล่างและกลางตอนบน ครั้งที่ 1

สื่อแผ่นพับโครงการ แผ่นพับ MR-map พื้นที่ภาคตะวันออกเหนือตอนล่างและกลางตอนบน ดาวโหลด >> แผ่นพับภาคเหนือตอนล่างและกลางตอนบน ดาวโหลด >> แผ่นพับอื่นๆ