ภาพการประชุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและกลางตอนบน ครั้งที่ 1 (12 ต.ค. 65 ณ จังหวัดนครสวรรค์)

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและกลางตอนบน ครั้งที่ 1 จัดประชุม ณ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 12 ตุลาคม 2565 รูปภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด วีดีทัศน์ ดาวน์โหลด สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทาง Youtube >> Mrmap Thailand >> คลิ๊ก

เชียงราย-นราธิวาส (MR1)

MR1 เชียงราย-นราธิวาส เป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดของร่างแผนแม่บททางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบราง (MR-MAP) วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ตั้งแต่ จังหวัดเชียงราย ถึง จังหวัดนราธิวาส เน้นการรองรับการเดินทางและการขนส่งจากภาคเหนือและภาคกลางลงสู่ภาคใต้เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีจุดเชื่อมโยงแนวตะวันออก-ตะวันตกที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่เศรษฐกิจบริเวณ ด่านนครพนม จังหวัดนครพนม และจากจังหวัดนครสวรรค์ ไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 6 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศเวียดนาม แนวเส้นทางมีจุดเริ่มบริเวณชายแดนภาคเหนือของประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ด่านเชียงของ ตำบลเวียง จังหวัดเชียงราย เชื่อมต่อกับถนน R3A ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ช่วงที่ 2 ด่านแม่สาย ตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย เชื่อมต่อกับถนน R3B ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งทั้งสองเส้นทางสามารถเชื่อมต่อไปยังคุนหมิงประเทศจีนได้ สำหรับแนวเส้นทาง MR1 ช่วงที่ 1 และ 2 จะมาบรรจบกันบริเวณ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ก่อนมุ่งหน้าลงภาคใต้ และสิ้นสุดช่วงที่ จังหวัดนราธิวาส …