สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งที่ 1

สรุปผลการประชุม  สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ครั้งที่ 1 (วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล >> คลิ๊ก ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ >> คลิ๊ก

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1

สรุปผลการประชุม  สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ >> คลิ๊ก ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ >> คลิ๊ก

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 1

สรุปผลการประชุม  สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ครั้งที่ 1 (วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด) ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 >> คลิ๊ก ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ >> คลิ๊ก

 สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1

สรุปผลการประชุม  สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1 (วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่) ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนบน >> คลิ๊ก ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ >> คลิ๊ก

สรุปผลประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1

สรุปผลการประชุม  สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2565 ณ จังหวัดระยอง) ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่ภาคตะวันออก >> คลิ๊ก ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ >> คลิ๊ก

สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1

สรุปผลการประชุม  สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1 (วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่กลางตอนล่าง >> คลิ๊ก ดาวน์โหลดกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ >> คลิ๊ก