MR9 ช่วงที่ 2 พังงา-ภูเก็ต

อัพเดตวันที่ 29/04/2565 MR9 ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี ช่วงที่ 2 พังงา-ภูเก็ต (ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร) ความสำคัญของแนวเส้นทาง เป็นเส้นทางรองรับการเดินทางของจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญของประเทศ จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน  ได้แก่ พังงา ภูเก็ต รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับรถไฟสายใหม่ โดยมีจุดเริ่มต้นต่อจากแนวเส้นทางในช่วงสุราษฎร์ธานี-พังงา และไปสิ้นสุดแนวเส้นทางที่จังหวัดภูเก็ต แนวเส้นทาง MR9 ช่วงที่ 2 พังงา-ภูเก็ต (ระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร)

MR9 ช่วงที่ 1 สุราษฎร์ธานี-พังงา

อัพเดตวันที่ 29/04/2565 MR9 ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี ช่วงที่ 1 สุราษฎร์ธานี-พังงา (ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร) ความสำคัญของแนวเส้นทาง เป็นเส้นทางรองรับการเดินทางของจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริเวณท่าเรือดอนสัก จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงาโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความแออัดของปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 44 นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเชื่อมต่อกับ MR1 เชียงราย-นราธิวาส เพื่อสามารถเชื่อมต่อการเดินทางไปยังพื้นที่ตอนบนของประเทศได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จังหวัดที่แนวเส้นทางพาดผ่าน ได้แก่ สุราษฎร์ธานี กระบี่ และพังงา รูปแบบและรายละเอียดแนวเส้นทาง พัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจากจุดเริ่มต้นบริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จนถึงจุดตัดทางรถไฟปัจจุบัน หลังจากนั้น รถไฟสายใหม่จะแยกแนวออกไปโดยใช้แนวตามการออกแบบของโครงการทางรถไฟสายใหม่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ดอนสัก ส่วนแนวทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจะวิ่งบนทางหลวงหมายเลข 44 และเบี่ยงแนวเส้นทางเพื่อเข้าสู่จังหวัดพังงา แนวเส้นทาง MR9 ช่วงที่ 1 สุราษฎร์ธานี-พังงา (ระยะทางประมาณ 175 กิโลเมตร)

เส้นทาง MR8 (ชุมพร-ระนอง) : รูปตัดแนวเส้นทาง

MR8 ชุมพร-ระนอง แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร และระนอง มีระยะทางรวมประมาณ 91 กิโลเมตร ซึ่งแนวเส้นทางนี้มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางตลอดแนวเส้นทาง โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง รวม 3 อำเภอ 9 ตำบล ได้แก่ อ.หลังสวน :               ต.บางน้ำจืด ต.นาขา ต.วังตะกอ และต.หาดยาย อ.พะโต๊ะ :                  ต.ปังหวาน ต.พระรักษ์ ต.พะโต๊ะ และต.ปากทรง อ.เมืองระนอง :           ต.ราชกรูด จุดเริ่มต้นโครงการ : …

เส้นทางเชื่อมวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบ 2 และ 3

เส้นทางเชื่อมวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบ 2 และ 3 ช่วงส่วนต่อขยายอุดรรัถยา บางปะอิน-สุพรรณบุรี จุดเริ่มต้นโครงการ :   จุดตัดทางหลวงหมายเลข 9  (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาจุดสิ้นสุดโครงการ :   จุดเชื่อมต่อ MR1 (เชียงราย-นราธิวาส) ที่ ต.ดอนตาล อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรีระยะทางรวม :          55 กิโลเมตรโดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด 65 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอเสนา ประกอบด้วย 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้านแพน ตำบลบ้านกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง  อำเภอนครหลวง ประกอบด้วย 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลนครหลวง ตำบลบางพระครู ตำบลบางระกำ ตำบลบ้านชุ้ง ตำบลพระนอน ตำบลสามไถ อำเภอบางไทร ประกอบด้วย 12 ตำบล …

เส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3

เส้นทาง MR10 วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3   ช่วงที่ 1 ด้านเหนือ ช่วงสุพรรณบุรี-มอเตอร์เวย์บางปะอิน โคราช (ทล.6) จุดเริ่มต้นโครงการ:    –จุดสิ้นสุดโครงการ :   ทางหลวงหมายเลข 6 (บางปะอิน-นครราชสีมา) ต.โพสามหาว อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยาระยะทางรวม :         68 กิโลเมตรการบูรณาการ :        พัฒนาเป็นมอร์เตอร์เวย์ร่วมกับระบบราง (แนวใหม่ทั้งคู่)โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 8 อำเภอ ได้แก่จ.สุพรรณบุรี :         อ.เมืองสุพรรณบุรีจ.อ่างทอง :            อ.วิเศษชัยชาญ และ อ.ป่าโมกจ.พระนครศรีอยุธยา : อ.ผักไห่ อ.บางปะหัน อ.นครหลวง อ.ภาชี …

รูปตัดแนวเส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง

รูปตัดแนวเส้นทาง MR8 ชุมพร-ระนอง แนวเส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร และระนอง มีระยะทางรวมประมาณ 91 กิโลเมตร ซึ่งแนวเส้นทางนี้มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองร่วมกับระบบรางตลอดแนวเส้นทาง โดยแนวเส้นทางผ่านพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง รวม 3 อำเภอ 9 ตำบล ได้แก่    อ.หลังสวน :               ต.บางน้ำจืด ต.นาขา ต.วังตะกอ และต.หาดยาย    อ.พะโต๊ะ :                  ต.ปังหวาน ต.พระรักษ์ ต.พะโต๊ะ และต.ปากทรง    อ.เมืองระนอง :        …

วีดีทัศน์บรรยากาศการประชุมฯ

วีดีทัศน์บรรยากาศการประชุมฯ หมวดหมู่ กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ภาพการประชุมฯ วีดีทัศน์บรรยากาศการประชุมฯ แสดงทั้งหมด

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น

บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น รูปภาพและวีดีทัศน์ หมวดหมู่ กิจกรรมรับฟังความคิดเห็น บรรยากาศการประชุมฯ แสดงทั้งหมด