Contact

ที่อยู่โครงการและเบอร์ติดต่อ

logo 1

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

เลขที่:  2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ 10400

โทรศัพท์: 02-354-6537
โทรสาร: 02-354-6743

วันและเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 -16:30

logo psk

ที่ปรึกษาด้านการจราจรและขนส่ง

บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด

เลขที่: 1199 อาคารปียวรรณ ชั้น 24-25 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-617-0429
โทรสาร: 02-6170426
Email: info@pskconsultants.com

ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบวิศวกรรม

บริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด

เลขที่: 10/59-61 อาคาร เดอะ เทรนดี้ ชั้น 3ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-168-7395-98
โทรสาร: 02-168-7380
Email: contact.office@iec-thailand.com

ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบวิศวกรรม

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

เลขที่ : 151 อาคารทีม ถ. นวลจันทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม  กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 02-509-9011
โทรสาร: 02-509-9090
Email: teamgroup@team.co.th