ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการนำร่อง MRMAP1