ภาพการประชุมสรุปโครงการนำร่อง (15 ก.พ. 65 ณ กทม)

รูปภาพและวีดีทัศน์กิจกรรม บรรยากาศการประชุมรับ สรุปปิดโครงการ MRMAP1 โครงการนำร่อง จัดประชุมที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  รูปภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด วีดีทัศน์ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูวีดีทัศน์และดาวน์โหลด

ภาพการประชุมโครงการนำร่อง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ภาคตะวันออก กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 2 (17 ธ.ค. 64)

รูปภาพและวีดีทัศน์กิจกรรม บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ภาคตะวันออก กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 2) จัดประชุมที่จังหวัด ปราจีนบุรี วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด รูปภาพ คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูวีดีทัศน์และดาวน์โหลด ดาวน์โหลด วีดีทัศน์ คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด

ภาพการประชุมโครงการนำร่อง พื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 2 (21 ธ.ค. 64)

รูปภาพและวีดีทัศน์กิจกรรม บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ภาคใต้ กลุ่มที่ 3 (ครั้งที่ 2) จัดประชุมที่จังหวัด ระนอง วันที่ 21 ธันวาคม 2564  รูปภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด วีดีทัศน์ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูวีดีทัศน์และดาวน์โหลด

ภาพการประชุมโครงการนำร่อง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 (15 ธ.ค. 64)

รูปภาพและวีดีทัศน์กิจกรรม บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 2) จัดประชุมที่จังหวัด อุบลราชธานี วันที่ 15 ธันวาคม 2564  รูปภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด วีดีทัศน์ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูวีดีทัศน์และดาวน์โหลด

ภาพการประชุมโครงการนำร่อง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1 (19 พ.ย. 64)

รูปภาพและวีดีทัศน์กิจกรรม บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 1) จัดประชุมที่จังหวัด อุบลราชธานี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  รูปภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด วีดีทัศน์ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูวีดีทัศน์และดาวน์โหลด

ภาพการประชุมโครงการนำร่อง พื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 1 (17 พ.ย. 64)

รูปภาพและวีดีทัศน์กิจกรรม บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ภาคใต้ กลุ่มที่ 4 (ครั้งที่ 1) จัดประชุมที่ จังหวัด ชุมพร วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รูปภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด วีดีทัศน์ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูวีดีทัศน์และดาวน์โหลด

ภาพการประชุมโครงการนำร่อง พื้นที่กทม และปริมณฑล ครั้งที่ 1 (11 พ.ย. 64)

รูปภาพและวีดีทัศน์กิจกรรม บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่เชื่อมต่อภาคกลางและปริมณฑล กลุ่มที่ 2 (ครั้งที่ 1) จัดประชุมที่ จังหวัด ปทุมธานี วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รูปภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด วีดีทัศน์ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูวีดีทัศน์และดาวน์โหลด

ภาพการประชุมโครงการนำร่อง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 (4 พ.ย. 64)

รูปภาพและวีดีทัศน์กิจกรรม บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออก กลุ่มที่ 1 (ครั้งที่ 1) จัดประชุมที่ จังหวัด นครราชศรีมา (โคราช) วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564   รูปภาพ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูรูปภาพและดาวน์โหลด วีดีทัศน์ ดาวน์โหลด คลิ๊กที่ดาวน์โหลดเพื่อเข้าสู่ Dropbox เพื่อทำการดูวีดีทัศน์และดาวน์โหลด